Παρακολούθηση
Daniel M. Tartakovsky
Daniel M. Tartakovsky
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Perspective on theories of non-Fickian transport in heterogeneous media
SP Neuman, DM Tartakovsky
Advances in Water Resources 32 (5), 670-680, 2009
4282009
Numerical methods for differential equations in random domains
D Xiu, DM Tartakovsky
SIAM Journal on Scientific Computing 28 (3), 1167-1185, 2006
2332006
Applicability regimes for macroscopic models of reactive transport in porous media
I Battiato, DM Tartakovsky
Journal of contaminant hydrology 120, 18-26, 2011
2162011
Assessment and management of risk in subsurface hydrology: A review and perspective
DM Tartakovsky
Advances in Water Resources 51, 247-260, 2013
1832013
On breakdown of macroscopic models of mixing-controlled heterogeneous reactions in porous media
I Battiato, DM Tartakovsky, AM Tartakovsky, T Scheibe
Advances in water resources 32 (11), 1664-1673, 2009
1712009
Hybrid models of reactive transport in porous and fractured media
I Battiato, DM Tartakovsky, AM Tartakovsky, TD Scheibe
Advances in Water Resources 34 (9), 1140-1150, 2011
1522011
Transient flow in bounded randomly heterogeneous domains: 1. Exact conditional moment equations and recursive approximations
DM Tartakovsky, SP Neuman
Water resources research 34 (1), 1-12, 1998
1451998
Anomalous diffusion of single particles in cytoplasm
BM Regner, D Vučinić, C Domnisoru, TM Bartol, MW Hetzer, ...
Biophysical journal 104 (8), 1652-1660, 2013
1442013
Stochastic analysis of transport in tubes with rough walls
DM Tartakovsky, D Xiu
Journal of Computational Physics 217 (1), 248-259, 2006
1322006
Shear-induced nitric oxide production by endothelial cells
K Sriram, JG Laughlin, P Rangamani, DM Tartakovsky
Biophysical journal 111 (1), 208-221, 2016
1292016
Groundwater flow in heterogeneous composite aquifers
CL Winter, DM Tartakovsky
Water Resources Research 38 (8), 23-1-23-11, 2002
1262002
Probabilistic risk analysis in subsurface hydrology
DM Tartakovsky
Geophysical research letters 34 (5), 2007
1192007
Hybrid simulations of reaction-diffusion systems in porous media
AM Tartakovsky, DM Tartakovsky, TD Scheibe, P Meakin
SIAM Journal on Scientific Computing 30 (6), 2799-2816, 2008
1182008
Abrupt-interface solution for carbon dioxide injection into porous media
M Dentz, DM Tartakovsky
Transport in Porous Media 79, 15-27, 2009
1142009
Semi‐analytical solutions for solute transport and exchange in fractured porous media
D Roubinet, JR De Dreuzy, DM Tartakovsky
Water Resources Research 48 (1), 2012
1122012
Diffusion in porous media: phenomena and mechanisms
DM Tartakovsky, M Dentz
Transport in Porous Media 130, 105-127, 2019
1072019
Probabilistic risk analysis of groundwater remediation strategies
D Bolster, M Barahona, M Dentz, D Fernandez‐Garcia, X Sanchez‐Vila, ...
Water Resources Research 45 (6), 2009
1062009
Moment differential equations for flow in highly heterogeneous porous media
CL Winter, DM Tartakovsky, A Guadagnini
Surveys in Geophysics 24, 81-106, 2003
1062003
Stochastic Langevin model for flow and transport in porous media
AM Tartakovsky, DM Tartakovsky, P Meakin
Physical review letters 101 (4), 044502, 2008
1042008
Effective hydraulic conductivity of bounded, strongly heterogeneous porous media
EK Paleologos, SP Neuman, D Tartakovsky
Water Resources Research 32 (5), 1333-1341, 1996
941996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20