Παρακολούθηση
Villiotis Iraclis
Villiotis Iraclis
Lecturer, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AC-DC & DC-DC Converters for DC Motor Drives
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, P Pachos, H Villiotis, ...
proceedings of the 2013 International Conference on Electronics and …, 2013
212013
Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρονικών ισχύος
ΠΒ Μαλατέστας, ΗΑ Βυλλιώτης
Τζιόλας Α., 2005
92005
Φροντιστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικής κίνησης
ΠΒ Μαλατέστας, ΗΑ Βυλλιώτης
Τζιόλας Α., 2009
2009
Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρονικών μηχανών
ΠΓ Βερνάρδος, ΗΑ Βυλλιώτης, ΠΒ Μαλατέστας
Τζιόλας Α., 2007
2007
Four-quadrant chopper with bipolar transistors.
N Papahatzis, I Villiotis, G Baluta
2000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5