Παρακολούθηση
Ioannis Konstantinou
Ioannis Konstantinou
Ass. Professor, Computer Science and Telecommunications, University of Thessaly and CSLAB NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
H2RDF: adaptive query processing on RDF data in the cloud.
N Papailiou, I Konstantinou, D Tsoumakos, N Koziris
Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, 397-400, 2012
1712012
H2RDF+: High-performance distributed joins over large-scale RDF graphs
N Papailiou, I Konstantinou, D Tsoumakos, P Karras, N Koziris
2013 IEEE International conference on big data, 255-263, 2013
1362013
On the elasticity of NoSQL databases over cloud management platforms
I Konstantinou, E Angelou, C Boumpouka, D Tsoumakos, N Koziris
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
1212011
Automated, elastic resource provisioning for nosql clusters using tiramola
D Tsoumakos, I Konstantinou, C Boumpouka, S Sioutas, N Koziris
2013 13th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid …, 2013
1122013
H2RDF+ an efficient data management system for big RDF graphs
N Papailiou, D Tsoumakos, I Konstantinou, P Karras, N Koziris
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
822014
Dependable horizontal scaling based on probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
2015 15th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid …, 2015
712015
Fast and cost-effective online load-balancing in distributed range-queriable systems
I Konstantinou, D Tsoumakos, N Koziris
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 22 (8), 1350-1364, 2010
652010
DERP: A deep reinforcement learning cloud system for elastic resource provisioning
C Bitsakos, I Konstantinou, N Koziris
2018 IEEE international conference on cloud computing technology and science …, 2018
622018
Tiramola: elastic nosql provisioning through a cloud management platform
I Konstantinou, E Angelou, D Tsoumakos, C Boumpouka, N Koziris, ...
Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2012
442012
Distributed indexing of web scale datasets for the cloud
I Konstantinou, E Angelou, D Tsoumakos, N Koziris
Proceedings of the 2010 Workshop on Massive Data Analytics on the Cloud, 1-6, 2010
352010
Cloud elasticity using probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
arXiv preprint arXiv:1405.4699, 2014
332014
Celar: automated application elasticity platform
I Giannakopoulos, N Papailiou, C Mantas, I Konstantinou, D Tsoumakos, ...
2014 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 23-25, 2014
312014
Elastic management of cloud applications using adaptive reinforcement learning
K Lolos, I Konstantinou, V Kantere, N Koziris
2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 203-212, 2017
292017
Adaptive state space partitioning of markov decision processes for elastic resource management
K Lolos, I Konstantinou, V Kantere, N Koziris
2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 191-194, 2017
292017
DBalancer: distributed load balancing for NoSQL data-stores
I Konstantinou, D Tsoumakos, I Mytilinis, N Koziris
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
262013
Public vs private cloud usage costs: the stratuslab case
I Konstantinou, E Floros, N Koziris
Proceedings of the 2nd international workshop on cloud computing platforms, 1-6, 2012
242012
Spaten: A spatio-temporal and textual big data generator
TD Doudali, I Konstantinou, N Koziris
2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3416-3421, 2017
232017
Automated workload-aware elasticity of NoSQL clusters in the cloud
E Kassela, C Boumpouka, I Konstantinou, N Koziris
2014 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 195-200, 2014
232014
Datix: A system for scalable network analytics
D Sarlis, N Papailiou, I Konstantinou, G Smaragdakis, N Koziris
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 45 (5), 21-28, 2015
212015
Cloud application deployment with transient failure recovery
I Giannakopoulos, I Konstantinou, D Tsoumakos, N Koziris
Journal of Cloud Computing 7, 1-20, 2018
202018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20