Παρακολούθηση
Aggelos Gkiokas
Aggelos Gkiokas
Άγνωστη συνεργασία
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Music tempo estimation and beat tracking by applying source separation and metrical relations
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis, T Stajylakis
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
732012
Reducing Tempo Octave Errors by Periodicity Vector Coding And SVM Learning.
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis
ISMIR, 301-306, 2012
262012
Convolutional Neural Networks for Real-Time Beat Tracking: A Dancing Robot Application
A Gkiokas, V Katsouros
ISMIR, 2017
202017
Interweaving and enriching digital music collections for scholarship, performance, and enjoyment
D M. Weigl, W Goebl, T Crawford, A Gkiokas, N F. Gutierrez, A Porter, ...
6th International Conference on Digital Libraries for Musicology, 84-88, 2019
172019
Tempo Induction Using Filterbank Analysis and Tonal Features.
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis
ISMIR, 555-558, 2010
142010
Interactive control of explicit musical features in generative LSTM-based systems
M Kaliakatsos-Papakostas, A Gkiokas, V Katsouros
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-7, 2018
112018
Musical track popularity mining dataset: Extension & experimentation
I Karydis, A Gkiokas, V Katsouros, L Iliadis
Neurocomputing 280, 76-85, 2018
112018
Musical track popularity mining dataset
I Karydis, A Gkiokas, V Katsouros
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2016
112016
An investigation of likelihood normalization for robust ASR
E Vincent, A Gkiokas, D Schnitzer, A Flexer
Interspeech, 2014
92014
A web-based real-time kinect application for gestural interaction with virtual musical instruments
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, A Tsiami, K Kritsis, ...
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-6, 2018
82018
Towards multi-purpose spectral rhythm features: An application to dance style, meter and tempo estimation
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (11 …, 2016
82016
Deploying Nonlinear Image Filters to Spectrogram for Harmonic/Percussive Separation
A Gkiokas, V Papavassiliou, V Katsouros, G Carayannis
DAFX - Digital Audio Effects, 2012
82012
Real-time detection and visualization of clarinet bad sounds
A Gkiokas, K Perifanos, S Nikolaidis
Proceedings of the 11th International Conference on Digital Audio Effects …, 2008
82008
Deployment of lstms for real-time hand gesture interaction of 3d virtual music instruments with a leap motion sensor
K Kritsis, A Gkiokas, M Kaliakatsos-Papakostas, V Katsouros, A Pikrakis
Proceeding of the 15th Sound and Music Computing Conference (SMC2018), 331-338, 2018
62018
Design and interaction of 3d virtual music instruments for steam education using web technologies
K Kritsis, A Gkiokas, Q Lamerand, R Piechaud, C Acosta, ...
Proc. SMC 2018, 2018
52018
A web-based 3D environment for gestural interaction with virtual music instruments as a STEAM education tool
K Kritsis, A Gkiokas, C Acosta, Q Lamerand, R Piéchaud, ...
42018
Ilsp Audio Tempo Estimation Algorithm For Mirex 2011
A Gkiokas, V Katsouros, G Carayannis
Proceedings of the Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX …, 2011
42011
Choir Singers Pilot–An online platform for choir singers practice
M Gover, Á Sarasúa, H Parra, J Janer, O Mayor, H Cuesta, MP Pascual, ...
Proceedings of the 2021 Web Audio Conference, 2021
32021
DanceConv: Dance Motion Generation With Convolutional Networks
K Kritsis, A Gkiokas, A Pikrakis, V Katsouros
IEEE Access 10, 44982-45000, 2022
22022
Notes on the Music: A social data infrastructure for music annotation
DM Weigl, W Goebl, DJ Baker, T Crawford, F Zubani, A Gkiokas, ...
8th International Conference on Digital Libraries for Musicology, 23-31, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20