Παρακολούθηση
Manuel Kolp
Manuel Kolp
Professor in Information Systems University of Louvain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uclouvain.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards requirements-driven information systems engineering: the Tropos project
J Castro, M Kolp, J Mylopoulos
Information systems 27 (6), 365-389, 2002
10292002
Social modeling for requirements engineering
SK Eric
MIT press, 2011
4762011
Agent-oriented methodologies
B Henderson-Sellers
IGI Global, 2005
4242005
Methodologies and software engineering for agent systems: the agent-oriented software engineering handbook
F Bergenti, MP Gleizes, F Zambonelli
Springer Science & Business Media, 2006
3392006
A requirements-driven development methodology
J Castro, M Kolp, J Mylopoulos
Advanced Information Systems Engineering: 13th International Conference …, 2001
3162001
Multi-agent architectures as organizational structures
M Kolp, P Giorgini, J Mylopoulos
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 13, 3-25, 2006
1872006
Tropos: A framework for requirements-driven software development
J Brinkkemper, A Solvberg
Info. Syst. Engg.: State Art Res. Themes 1, 261, 2000
1832000
A goal-based organizational perspective on multi-agent architectures
M Kolp, P Giorgini, J Mylopoulos
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 128-140, 2001
1712001
UML for agent-oriented software development: The Tropos proposal
J Mylopoulos, M Kolp, J Castro
International Conference on the Unified Modeling Language, 422-441, 2001
1592001
Unifying and extending user story models
Y Wautelet, S Heng, M Kolp, I Mirbel
Advanced Information Systems Engineering: 26th International Conference …, 2014
1522014
The tropos methodology: An overview
P Giorgini, M Kolp, J Mylopoulos, M Pistore
Methodologies and software engineering for agent systems: the agent-oriented …, 2004
1502004
Organizational patterns for early requirements analysis
M Kolp, P Giorgini, J Mylopoulos
Advanced Information Systems Engineering: 15th International Conference …, 2003
1322003
Tropos: a requirements-driven methodology for agent-oriented software
P Giorgini, M Kolp, J Mylopoulos, J Castro
Agent-oriented methodologies, 20-45, 2005
882005
Effective screening for emotional distress in refugees: the refugee health screener
M Hollifield, EC Toolson, S Verbillis-Kolp, B Farmer, J Yamazaki, ...
The Journal of Nervous and Mental Disease 204 (4), 247-253, 2016
832016
Handbook of research on socio-technical design and social networking systems
B Whitworth, A De Moor
IGI Global, 2009
762009
Information systems as social structures
A Fuxman, P Giorgini, M Kolp, J Mylopoulos
Proceedings of the international conference on Formal Ontology in …, 2001
722001
SketchiXML: towards a multi-agent design tool for sketching user interfaces based on USIXML
A Coyette, S Faulkner, M Kolp, Q Limbourg, J Vanderdonckt
Proceedings of the 3rd annual conference on Task models and diagrams, 75-82, 2004
712004
Social Patterns for Designing Multiagent Systems.
TT Do, M Kolp, A Pirotte
SEKE, 103-110, 2003
662003
User-story driven development of multi-agent systems: A process fragment for agile methods
Y Wautelet, S Heng, S Kiv, M Kolp
Computer Languages, Systems & Structures 50, 159-176, 2017
602017
Information systems development through social structures
M Kolp, P Giorgini, J Mylopoulos
Proceedings of the 14th international conference on Software engineering and …, 2002
592002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20