Παρακολούθηση
Dominik Bauer
Dominik Bauer
Automation and Control Institute, TU Wien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acin.tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A VR-based user study on the effects of vision impairments on recognition distances of escape-route signs in buildings
K Krösl, D Bauer, M Schwärzler, H Fuchs, G Suter, M Wimmer
The Visual Computer 34 (6), 911-923, 2018
222018
Reagent: Point cloud registration using imitation and reinforcement learning
D Bauer, T Patten, M Vincze
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
72021
VeREFINE: Integrating object pose verification with physics-guided iterative refinement
D Bauer, T Patten, M Vincze
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (3), 4289-4296, 2020
72020
Monte Carlo tree search on directed acyclic graphs for object pose verification
D Bauer, T Patten, M Vincze
International Conference on Computer Vision Systems, 386-396, 2019
72019
A pilot study on determining the relation between gaze aversion and interaction experience
M Koller, D Bauer, J de Pagter, G Papagni, M Vincze
2019 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2019
32019
6D object pose verification via confidence-based Monte Carlo tree search and constrained physics simulation
D Bauer, T Patten, M Vincze
OAGM & ARW Joint Workshop, 153-158, 2019
32019
Learn, detect, and grasp objects in real-world settings
M Vincze, T Patten, K Park, D Bauer
e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 137 (6), 324-330, 2020
22020
SporeAgent: Reinforced Scene-level Plausibility for Object Pose Refinement
D Bauer, T Patten, M Vincze
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2022
12022
Physical plausibility of 6d pose estimates in scenes of static rigid objects
D Bauer, T Patten, M Vincze
European Conference on Computer Vision, 648-662, 2020
12020
Visually and Physically Plausible Object Pose Estimation for Robot Vision
D Bauer
Wien, 2022
2022
Evaluation of the recognition distances of safety signs in VR cosidering vision impairments
D Bauer
Wien, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11