Παρακολούθηση
Aggelos Tsakanikas
Aggelos Tsakanikas
Associate Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?
Y Caloghirou, I Kastelli, A Tsakanikas
Technovation 24 (1), 29-39, 2004
15652004
University-industry cooperation in the context of the European framework programmes
Y Caloghirou, A Tsakanikas, NS Vonortas
The Journal of Technology Transfer 26 (1-2), 153-161, 2001
3682001
What drives ICT adoption by SMEs? Evidence from a large-scale survey in Greece
I Giotopoulos, A Kontolaimou, E Korra, A Tsakanikas
Journal of Business Research 81, 60-69, 2017
3162017
Drivers of high-quality entrepreneurship: what changes did the crisis bring about?
I Giotopoulos, A Kontolaimou, A Tsakanikas
Small Business Economics 48, 913-930, 2017
1402017
A typology of European countries based on innovation efficiency and technology gaps: The role of early-stage entrepreneurship
A Kontolaimou, I Giotopoulos, A Tsakanikas
Economic Modelling 52, 477-484, 2016
902016
Common trends and drivers of CO2 emissions and employment: a decomposition analysis in the industrial sector of selected European Union countries
D Kopidou, A Tsakanikas, D Diakoulaki
Journal of Cleaner Production 112, 4159-4172, 2016
692016
Returns on investment in electricity producing photovoltaic systems under de-escalating feed-in tariffs: The case of Greece
S Danchev, G Maniatis, A Tsakanikas
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 500-505, 2010
612010
How do employee training and knowledge stocks affect product innovation?
Y Caloghirou, I Giotopoulos, E Korra, A Tsakanikas
Economics of Innovation and New Technology 27 (4), 343-360, 2018
602018
Industry-university knowledge flows and product innovation: how do knowledge stocks and crisis matter?
Y Caloghirou, I Giotopoulos, A Kontolaimou, E Korra, A Tsakanikas
Research Policy 50 (3), 104195, 2021
562021
A decomposition and decoupling analysis of carbon dioxide emissions from electricity generation: Evidence from the EU-27 and the UK
M Karmellos, V Kosmadakis, P Dimas, A Tsakanikas, N Fylaktos, ...
Energy 231, 120861, 2021
552021
Implementing smart city strategies in Greece: Appetite for success
G Siokas, A Tsakanikas, E Siokas
Cities 108, 102938, 2021
482021
Technology transfer as a mechanism for dynamic transformation in the food sector
I Kastelli, A Tsakanikas, Y Caloghirou
The Journal of Technology Transfer 43, 882-900, 2018
382018
Large scale integration of intermittent renewable energy sources in the Greek power sector
E Voumvoulakis, G Asimakopoulou, S Danchev, G Maniatis, A Tsakanikas
Energy Policy 50, 161-173, 2012
372012
Antecedents of growth-oriented entrepreneurship before and during the Greek economic crisis
I Giotopoulos, A Kontolaimou, A Tsakanikas
Journal of Small Business and Enterprise Development 24 (3), 528-544, 2017
302017
Exploring the structural effects of the ICT sector in the Greek economy: A quantitative approach based on input-output and network analysis
D Stamopoulos, P Dimas, A Tsakanikas
Telecommunications Policy 46 (7), 102332, 2022
292022
Inside the black box of high-growth firms in a crisis-hit economy: Corporate strategy, employee human capital and R&D capabilities
Y Caloghirou, I Giotopoulos, A Kontolaimou, A Tsakanikas
International Entrepreneurship and Management Journal, 1-27, 2020
292020
The implementation of smart specialization strategy in Greece: Re‐balancing governance between the central state and the regions
C Chrysomallidis, A Tsakanikas
Regional Science Policy & Practice 9 (3), 183-199, 2017
252017
Digital responses of SMEs to the COVID-19 crisis
I Giotopoulos, A Kontolaimou, A Tsakanikas
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 28 (7), 1751-1772, 2022
222022
Does investing in renewable energy sources contribute to growth? A preliminary study on Greece’s National Energy and Climate Plan
D Stamopoulos, P Dimas, I Sebos, A Tsakanikas
Energies 14 (24), 8537, 2021
222021
The contribution of intangible inputs and participation in global value chains to productivity performance–Evidence from the EU-28, 2000-2014
A Tsakanikas, F Roth, S Caliò, Y Caloghirou, P Dimas
Hamburg discussion papers in international economics, 2020
212020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20