Παρακολούθηση
Gary Steri
Gary Steri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A blockchain-based approach for data accountability and provenance tracking
R Neisse, G Steri, I Nai-Fovino
Proceedings of the 12th international conference on availability …, 2017
2012017
Security and privacy issues for an IoT based smart home
D Geneiatakis, I Kounelis, R Neisse, I Nai-Fovino, G Steri, G Baldini
2017 40th International Convention on Information and Communication …, 2017
1382017
SecKit: a model-based security toolkit for the internet of things
R Neisse, G Steri, IN Fovino, G Baldini
computers & security 54, 60-76, 2015
1352015
Enforcement of security policy rules for the internet of things
R Neisse, G Steri, G Baldini
2014 IEEE 10th international conference on wireless and mobile computing …, 2014
1162014
Fostering consumers' energy market through smart contracts
I Kounelis, G Steri, R Giuliani, D Geneiatakis, R Neisse, I Nai-Fovino
2017 International Conference in Energy and Sustainability in Small …, 2017
672017
A survey of techniques for the identification of mobile phones using the physical fingerprints of the built-in components
G Baldini, G Steri
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (3), 1761-1789, 2017
652017
Building trust in the human? internet of things relationship
I Kounelis, G Baldini, R Neisse, G Steri, M Tallacchini, AG Pereira
IEEE Technology and Society Magazine 33 (4), 73-80, 2014
432014
Connectivity and security in a D2D communication protocol for public safety applications
L Goratti, G Steri, KM Gomez, G Baldini
2014 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS …, 2014
432014
A novel multi-hop secure LTE-D2D communication protocol for IoT scenarios
G Steri, G Baldini, IN Fovino, R Neisse, L Goratti
2016 23rd international conference on telecommunications (ICT), 1-6, 2016
392016
An agent-based framework for informed consent in the internet of things
R Neisse, G Baldini, G Steri, Y Miyake, S Kiyomoto, AR Biswas
2015 IEEE 2nd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 789-794, 2015
362015
Comparison of techniques for radiometric identification based on deep convolutional neural networks
G Baldini, C Gentile, R Giuliani, G Steri
Electronics Letters 55 (2), 90-92, 2019
352019
Privacy leakages in smart home wireless technologies
I Sanchez, R Satta, IN Fovino, G Baldini, G Steri, D Shaw, A Ciardulli
2014 international carnahan conference on security technology (ICCST), 1-6, 2014
352014
Experimental identification of smartphones using fingerprints of built-in micro-electro mechanical systems (MEMS)
G Baldini, G Steri, F Dimc, R Giuliani, R Kamnik
Sensors 16 (6), 818, 2016
342016
Blockchain performance analysis for supporting cross-border E-government services
D Geneiatakis, Y Soupionis, G Steri, I Kounelis, R Neisse, I Nai-Fovino
IEEE Transactions on Engineering Management 67 (4), 1310-1322, 2020
312020
Physical layer authentication of Internet of Things wireless devices through permutation and dispersion entropy
G Baldini, R Giuliani, G Steri, R Neisse
2017 Global Internet of Things Summit (GIoTS), 1-6, 2017
292017
A privacy enforcing framework for Android applications
R Neisse, G Steri, D Geneiatakis, IN Fovino
computers & security 62, 257-277, 2016
292016
Informed consent in Internet of Things: The case study of cooperative intelligent transport systems
R Neisse, G Baldini, G Steri, V Mahieu
2016 23rd international conference on telecommunications (ICT), 1-5, 2016
292016
Physical layer authentication and identification of wireless devices using the synchrosqueezing transform
G Baldini, R Giuliani, G Steri
Applied sciences 8 (11), 2167, 2018
252018
Dynamic context-aware scalable and trust-based IoT security, privacy framework
R Neisse, G Steri, G Baldini, E Tragos, IN Fovino, M Botterman
Chapter in Internet of Things Applications-From Research and Innovation to …, 2014
232014
Identification of mobile phones using the built-in magnetometers stimulated by motion patterns
G Baldini, F Dimc, R Kamnik, G Steri, R Giuliani, C Gentile
Sensors 17 (4), 783, 2017
212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20