Παρακολούθηση
Fabrice Theoleyre
Fabrice Theoleyre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of things and M2M communications
F Theoleyre, AC Pang
River Publishers, 2013
2412013
Using multiparent routing in RPL to increase the stability and the lifetime of the network
O Iova, F Theoleyre, T Noel
Ad Hoc Networks 29, 45-62, 2015
1782015
Scheduling for IEEE802. 15.4-TSCH and slow channel hopping MAC in low power industrial wireless networks: A survey
RT Hermeto, A Gallais, F Theoleyre
Computer Communications 114, 84-105, 2017
1212017
Multipath opportunistic RPL routing over IEEE 802.15. 4
B Pavković, F Theoleyre, A Duda
Proceedings of the 14th ACM international conference on Modeling, analysis …, 2011
1042011
Stability and efficiency of RPL under realistic conditions in wireless sensor networks
O Iova, F Theoleyre, T Noel
2013 IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2013
802013
Improving the network lifetime with energy-balancing routing: Application to RPL
O Iova, F Theoleyre, T Noel
2014 7th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC), 1-8, 2014
662014
Efficient topology construction for RPL over IEEE 802.15. 4 in wireless sensor networks
B Pavkovic, A Duda, WJ Hwang, F Theoleyre
Ad Hoc Networks 15, 25-38, 2014
502014
LABeL: Link-based adaptive blacklisting technique for 6TiSCH wireless industrial networks
V Kotsiou, GZ Papadopoulos, P Chatzimisios, F Theoleyre
Proceedings of the 20th ACM International Conference on Modelling, Analysis …, 2017
422017
Exploiting multiple parents in RPL to improve both the network lifetime and its stability
O Iova, F Theoleyre, T Noel
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 610-616, 2015
422015
Multi-channel cluster tree for 802.15. 4 wireless sensor networks
N Abdeddaim, F Theoleyre, F Rousseau, A Duda
2012 IEEE 23rd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2012
422012
Experimental validation of a distributed self-configured 6TiSCH with traffic isolation in low power lossy networks
F Theoleyre, GZ Papadopoulos
Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis …, 2016
412016
A self-organization structure for hybrid networks
F Theoleyre, F Valois
Ad Hoc Networks 6 (3), 393-407, 2008
402008
Is local blacklisting relevant in slow channel hopping low-power wireless networks?
V Kotsiou, GZ Papadopoulos, P Chatzimisios, F Tholeyre
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
372017
Adaptive IEEE 802.15. 4 MAC for throughput and energy optimization
N Abdeddaim, F Theoleyre, M Heusse, A Duda
2013 IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2013
372013
New metrics to evaluate mobility models properties
F Theoleyre, R Tout, F Valois
2007 2nd International Symposium on Wireless Pervasive Computing, 2007
362007
Service Level Agreements for Wireless Sensor Networks: A WSN operator's point of view
G Gaillard, D Barthel, F Theoleyre, F Valois
2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), 1-8, 2014
35*2014
Virtual structure routing in ad hoc networks
F Theoleyre, F Valois
IEEE International Conference on Communications, 2005. ICC 2005. 2005 5 …, 2005
332005
The love-hate relationship between IEEE 802.15. 4 and RPL
O Iova, F Theoleyre, T Watteyne, T Noel
IEEE Communications Magazine 55 (1), 188-194, 2016
322016
A tutorial on performance evaluation and validation methodology for low-power and lossy networks
K Kritsis, GZ Papadopoulos, A Gallais, P Chatzimisios, F Theoleyre
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (3), 1799-1825, 2018
302018
Experimental analysis and characterization of a wireless sensor network environment
B Pavkovic, F Theoleyre, D Barthel, A Duda
Proceedings of the 7th ACM workshop on Performance evaluation of wireless ad …, 2010
282010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20