Παρακολούθηση
Vadim Lyubashevsky
Vadim Lyubashevsky
IBM Research Europe, Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zurich.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On ideal lattices and learning with errors over rings
V Lyubashevsky, C Peikert, O Regev
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2010
21242010
CRYSTALS-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM
J Bos, L Ducas, E Kiltz, T Lepoint, V Lyubashevsky, JM Schanck, ...
2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 353-367, 2018
1040*2018
Lattice Signatures Without Trapdoors
V Lyubashevsky
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2012, 738-755, 2012
8932012
On ideal lattices and learning with errors over rings
V Lyubashevsky, C Peikert, O Regev
Journal of the ACM (JACM) 60 (6), 43, 2013
7522013
Crystals-dilithium: A lattice-based digital signature scheme
L Ducas, E Kiltz, T Lepoint, V Lyubashevsky, P Schwabe, G Seiler, ...
IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 238-268, 2018
731*2018
Lattice Signatures and Bimodal Gaussians
L Ducas, A Durmus, T Lepoint, V Lyubashevsky
Advances in Cryptology–CRYPTO 2013, 40-56, 2013
6782013
Fiat-Shamir with aborts: Applications to lattice and factoring-based signatures
V Lyubashevsky
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2009
5842009
A toolkit for ring-LWE cryptography
V Lyubashevsky, C Peikert, O Regev
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2013: 32nd Annual International Conference …, 2013
5132013
Generalized compact knapsacks are collision resistant
V Lyubashevsky, D Micciancio
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 144-155, 2006
4452006
Falcon: Fast-Fourier lattice-based compact signatures over NTRU
PA Fouque, J Hoffstein, P Kirchner, V Lyubashevsky, T Pornin, T Prest, ...
Submission to the NIST’s post-quantum cryptography standardization process …, 2018
435*2018
Practical lattice-based cryptography: A signature scheme for embedded systems
T Güneysu, V Lyubashevsky, T Pöppelmann
International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 530-547, 2012
3692012
SWIFFT: A modest proposal for FFT hashing
V Lyubashevsky, D Micciancio, C Peikert, A Rosen
Fast Software Encryption: 15th International Workshop, FSE 2008, Lausanne …, 2008
3242008
Efficient identity-based encryption over NTRU lattices
L Ducas, V Lyubashevsky, T Prest
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2014: 20th International Conference on the …, 2014
2762014
Lattice-based identification schemes secure under active attacks
V Lyubashevsky
International workshop on public key cryptography, 162-179, 2008
2322008
Asymptotically efficient lattice-based digital signatures
V Lyubashevsky, D Micciancio
Theory of Cryptography Conference, 37-54, 2008
2222008
On bounded distance decoding, unique shortest vectors, and the minimum distance problem
V Lyubashevsky, D Micciancio
Annual International Cryptology Conference, 577-594, 2009
1842009
The parity problem in the presence of noise, decoding random linear codes, and the subset sum problem
V Lyubashevsky
Approximation, randomization and combinatorial optimization. Algorithms and …, 2005
1842005
A concrete treatment of Fiat-Shamir signatures in the quantum random-oracle model
E Kiltz, V Lyubashevsky, C Schaffner
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2018: 37th Annual International Conference …, 2018
1792018
More efficient commitments from structured lattice assumptions
C Baum, I Damgård, V Lyubashevsky, S Oechsner, C Peikert
International Conference on Security and Cryptography for Networks, 368-385, 2018
1432018
Better zero-knowledge proofs for lattice encryption and their application to group signatures
F Benhamouda, J Camenisch, S Krenn, V Lyubashevsky, G Neven
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2014
1362014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20