Παρακολούθηση
Lazaros Papadopoulos
Lazaros Papadopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tuning the Properties of Furandicarboxylic Acid-Based Polyesters with Copolymerization: A Review
Z Terzopoulou, L Papadopoulos, A Zamboulis, DG Papageorgiou, ...
Polymers 12 (6), 1209, 2020
1222020
Synthesis and characterization of novel poly (ethylene furanoate-co-adipate) random copolyesters with enhanced biodegradability
L Papadopoulos, A Magaziotis, M Nerantzaki, Z Terzopoulou, ...
Polymer Degradation and Stability 156, 32-42, 2018
692018
Novel high Tg fully biobased poly (hexamethylene-co-isosorbide-2, 5-furan dicarboxylate) copolyesters: Synergistic effect of isosorbide insertion on thermal performance enhancement
N Kasmi, NM Ainali, E Agapiou, L Papadopoulos, GZ Papageorgiou, ...
Polymer Degradation and Stability 169, 108983, 2019
472019
Interfacial Interactions, Crystallization, and Molecular Dynamics of Renewable Poly(Propylene Furanoate) In Situ Filled with Initial and Surface Functionalized …
PA Klonos, L Papadopoulos, GZ Papageorgiou, A Kyritsis, P Pissis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 124 (18), 10220-10234, 2020
422020
Synthesis and characterization of novel polymer/clay nanocomposites based on poly (butylene 2, 5-furan dicarboxylate)
L Papadopoulos, Z Terzopoulou, A Vlachopoulos, PA Klonos, A Kyritsis, ...
Applied Clay Science 190, 105588, 2020
402020
Thermal, nanoindentation and dielectric study of nanocomposites based on poly (propylene furanoate) and various inclusions
PA Klonos, L Papadopoulos, D Tzetzis, A Kyritsis, GZ Papageorgiou, ...
Materials Today Communications 20, 100585, 2019
382019
Synthesis and Characterization of In-Situ-Prepared Nanocomposites Based on Poly (Propylene 2, 5-Furan Dicarboxylate) and Aluminosilicate Clays
L Papadopoulos, Z Terzopoulou, D Bikiaris, D Patsiaoura, K Chrissafis, ...
Polymers 10 (9), 937, 2018
372018
Synthesis, Crystallization, Structure Memory Effects, and Molecular Dynamics of Biobased and Renewable Poly(n-alkylene succinate)s with n from 2 to 10
PA Klonos, L Papadopoulos, M Kasimatis, H Iatrou, A Kyritsis, DN Bikiaris
Macromolecules 54 (3), 1106-1119, 2021
352021
Synthesis, Thermal Properties and Decomposition Mechanism of Poly (Ethylene Vanillate) Polyester
A Zamboulis, L Papadopoulos, Z Terzopoulou, DN Bikiaris, D Patsiaoura, ...
Polymers 11 (10), 1672, 2019
332019
Influence of montmorillonite/carbon nanotube hybrid nanofillers on the properties of poly (lactic acid)
OM Sanusi, A Benelfellah, L Papadopoulos, Z Terzopoulou, L Malletzidou, ...
Applied Clay Science 201, 105925, 2021
322021
Effects of Ag, ZnO and TiO2 nanoparticles at low contents on the crystallization, semicrystalline morphology, interfacial phenomena and segmental dynamics of PLA
KP Črešnar, LF Zemljič, L Papadopoulos, Z Terzopoulou, A Zamboulis, ...
Materials Today Communications 27, 102192, 2021
302021
Effects of graphene nanoplatelets on crystallization, mechanical performance and molecular dynamics of the renewable poly (propylene furanoate)
L Papadopoulos, PA Klonos, D Tzetzis, GZ Papageorgiou, A Kyritsis, ...
Polymer 189, 122172, 2020
302020
Comparative study of crystallization, semicrystalline morphology, and molecular mobility in nanocomposites based on polylactide and various inclusions at low filler loadings
L Papadopoulos, PA Klonos, Z Terzopoulou, E Psochia, OM Sanusi, ...
Polymer 217, 123457, 2021
292021
Investigation of the catalytic activity and reaction kinetic modeling of two antimony catalysts in the synthesis of poly (ethylene furanoate)
L Papadopoulos, A Zamboulis, N Kasmi, M Wahbi, C Nannou, ...
Green Chemistry 23 (6), 2507-2524, 2021
292021
Calorimetric and Dielectric Study of Renewable Poly (hexylene 2, 5-furan-dicarboxylate)-Based Nanocomposites In Situ Filled with Small Amounts of Graphene Platelets and Silica …
OM Sanusi, L Papadopoulos, PA Klonos, Z Terzopoulou, NA Hocine, ...
Polymers 12 (6), 1239, 2020
282020
Poly (propylene vanillate): A Sustainable Lignin-Based Semicrystalline Engineering Polyester
E Xanthopoulou, Z Terzopoulou, A Zamboulis, L Papadopoulos, ...
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 9 (3), 1383-1397, 2021
262021
A Facile Method to Synthesize Semicrystalline Poly (ester amide) s from 2, 5-Furandicarboxylic Acid, 1, 10-Decanediol, and Crystallizable Amido Diols
M Kluge, L Papadopoulos, A Magaziotis, D Tzetzis, A Zamboulis, ...
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8 (29), 10812-10821, 2020
262020
Properties of poly (lactic acid)/montmorillonite/carbon nanotubes nanocomposites: determination of percolation threshold
OM Sanusi, A Benelfellah, L Papadopoulos, Z Terzopoulou, DN Bikiaris, ...
Journal of Materials Science 56 (30), 16887-16901, 2021
252021
Structure-Properties relationships in renewable composites based on polylactide filled with Tannin and Kraft Lignin-Crystallization and molecular mobility
KP Črešnar, PA Klonos, A Zamboulis, Z Terzopoulou, E Xanthopoulou, ...
Thermochimica Acta 703, 178998, 2021
232021
Synthesis and characterization of two new biobased poly (pentylene 2, 5-furandicarboxylate-co-caprolactone) and poly (hexamethylene 2, 5-furandicarboxylate-co-caprolactone …
N Kasmi, M Wahbi, L Papadopoulos, Z Terzopoulou, N Guigo, ...
Polymer Degradation and Stability 160, 242-263, 2019
232019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20