Παρακολούθηση
Papatsimouli Maria
Papatsimouli Maria
George F. Fragulis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kastoria.teiwm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Online Dynamic Examination System (ODES) based on open source software tools
GF Fragulis, M Papatsimouli, L Lazaridis, IA Skordas
Software Impacts 7, 100046, 2021
252021
ODES: an online dynamic examination system based on a CMS Wordpress plugin
GF Fragulis, L Lazaridis, M Papatsimouli, IA Skordas
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
202018
Hitboxes: A survey about collision detection in video games
L Lazaridis, M Papatsimouli, KF Kollias, P Sarigiannidis, GF Fragulis
International Conference on Human-Computer Interaction, 314-326, 2021
162021
A synchronous-asynchronous tele-education platform
L Lazaridis, M Papatsimouli, GF Fragulis
International Journal of Smart Technology and Learning 1 (2), 122-139, 2019
142019
Internet of things (IOT) awareness in Greece
M Papatsimouli, L Lazaridis, D Ziouzios, M Dasygenis, G Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03013, 2022
122022
A survey of advancements in real-time sign language translators: integration with IoT technology
M Papatsimouli, P Sarigiannidis, GF Fragulis
Technologies 11 (4), 83, 2023
102023
Speak with signs: Active learning platform for Greek Sign Language, English Sign Language, and their translation
M Papatsimouli, L Lazaridis, KF Kollias, I Skordas, GF Fragulis
arXiv preprint arXiv:2012.11981, 2020
102020
Cyberbullying and Traditional Bullying in Greece: An Empirical Study
GFF Maria Papatsimouli, Stavroula Tavoultzidou, Vaggelis Saprikis, Lazaros ...
ETLTC2020-Virtual ACM Chapter Workshop on Professional and Social Media …, 2020
8*2020
SATEP: Synchronous-asynchronous tele-education platform
L Lazaridis, M Papatsimouli, GF Fragulis
Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer …, 2016
72016
Real Time Sign Language Translation Systems: A review study
M Papatsimouli, KF Kollias, L Lazaridis, G Maraslidis, H Michailidis, ...
2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2022
62022
Recursive neural networks: Recent results and applications
A Zelios, A Grammenos, M Papatsimouli, N Asimopoulos, G Fragulis
SHS Web of Conferences 139, 03007, 2022
32022
Digital transformation of small Greek companies during the Covid-19 pandemic
E Michailidi, H Michailidis, S Tavoultzidou, M Papatsimouli, GF Fragulis
2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA …, 2021
32021
Auto Generating Maps in a 2D Environment
L Lazaridis, KF Kollias, G Maraslidis, H Michailidis, M Papatsimouli, ...
International Conference on Human-Computer Interaction, 40-50, 2022
22022
A Greek language teaching platform for primary school pupils
GFF Eleni Michailidi, Ioannis Skordas, Maria Papatsimouli, Lazaros Lazaridis ...
2nd ACM International Conference on Educational Technology, Language and …, 2020
1*2020
Simplified face image generation and aging with conditional generative adversarial networks
DC Asimopoulos, M Papatsimouli, H Michailidis, P Sarigiannidis, ...
AIP Conference Proceedings 2909 (1), 2023
2023
Check for updates Auto Generating Maps in a 2D Environment
L Lazaridis, KF Kollias, G Maraslidis, H Michailidis, M Papatsimouli, ...
HCI in Games: 4th International Conference, HCI-Games 2022, Held as Part of …, 2022
2022
Development of a Greek language teaching platform for primary school pupils
E Michailidi, I Skordas, M Papatsimouli, L Lazaridis, H Michailidis, ...
2021
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Π Μαρία, Β Αικατερίνη, Π Μαρία
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), Ηράκλειο Κρήτης, 2019
2019
O.D.E.S. : An Online Dynamic Examination System based on a CMS Wordpress plugin
IAS George F. Fragulis, Lazaros Lazaridis, Maria Papatsimouli
https://arxiv.org/abs/1805.05426, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19