Παρακολούθηση
Glynn Winskel
Glynn Winskel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cl.cam.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The formal semantics of programming languages: an introduction
G Winskel
MIT press, 1993
21171993
Petri nets, event structures and domains, part I
M Nielsen, G Plotkin, G Winskel
Theoretical Computer Science 13 (1), 85-108, 1981
14931981
Models for concurrency
G Winskel, M Nielsen
DAIMI Report Series, 1993
1042*1993
Event structures
G Winskel
advanced course on Petri nets, 325-392, 1986
10261986
An introduction to event structures
G Winskel
Linear Time, Branching Time and Partial Order in Logics and Models for …, 1989
5211989
Bisimulation from open maps
A Joyal, M Nielsen, G Winskel
Information and Computation 127 (2), 164-185, 1996
4921996
Event structure semantics for CCS and related languages
G Winskel
Automata, Languages and Programming: Ninth Colloquium Aarhus, Denmark, July …, 1982
4091982
Events in computation
G Winskel
University of Edinburgh, 1980
3571980
Petri nets, algebras, morphisms, and compositionality
G Winskel
Information and Computation 72 (3), 197-238, 1987
2891987
Synchronization trees
G Winskel
Theoretical Computer Science 34 (1-2), 33-82, 1984
2041984
A note on model checking the modal v-calculus
G Winskel
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 761-772, 1989
1711989
Models for concurrency: Towards a classification
V Sassone, M Nielsen, G Winskel
Theoretical Computer Science 170 (1-2), 297-348, 1996
1671996
Distributing probability over non-determinism
D Varacca, G Winskel
Mathematical structures in computer science 16 (1), 87-113, 2006
1512006
Using information systems to solve reoursive domain equations effectively
KG Larsen, G Winskel
International Symposium on Semantics of Data Types, 109-129, 1984
1511984
Events in security protocols
F Crazzolara, G Winskel
Proceedings of the 8th ACM conference on Computer and Communications …, 2001
1332001
Domain theoretic models of polymorphism
T Coquand, C Gunter, G Winskel
Information and Computation 81 (2), 123-167, 1989
1221989
A compositional proof system for the modal/spl mu/-calculus
HR Andersen, C Stirling, G Winskel
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 144-153, 1994
1181994
Petri nets as models of linear logic
U Engberg, G Winskel
CAAP'90: 15th Colloquium on Trees in Algebra and Programming Copenhagen …, 1990
1171990
Concurrent strategies
S Rideau, G Winskel
2011 IEEE 26th Annual Symposium on Logic in Computer Science, 409-418, 2011
1162011
The cartesian closed bicategory of generalised species of structures
M Fiore, N Gambino, M Hyland, G Winskel
Journal of the London Mathematical Society 77 (1), 203-220, 2008
1092008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20