Παρακολούθηση
Dr. Iulia Paun (Popescu)
Dr. Iulia Paun (Popescu)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The case for graph-based recommendations
I Popescu, K Portelli, C Anagnostopoulos, N Ntarmos
2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 4819-4821, 2017
72017
Efficient human-machine control with asymmetric marginal reliability input devices
JH Williamson, M Quek, I Popescu, A Ramsay, R Murray-Smith
Plos one 15 (6), e0233603, 2020
62020
Efficiency-Effectiveness Trade-offs in Recommendation Systems
I Paun
Fourteenth ACM Conference on Recommender Systems, 770-775, 2020
52020
Are we there yet? Estimating Training Time for Recommendation Systems
I Paun, Y Moshfeghi, N Ntarmos
Proceedings of the 1st Workshop on Machine Learning and Systems, 39-47, 2021
32021
Exploring Contextual Paradigms in Context-Aware Recommendations
C Morgan, I Paun, N Ntarmos
32020
Measuring Distances Among Graphs En Route To Graph Clustering
I Kyosev, I Paun, Y Moshfeghi, N Ntarmos
12020
White-Box: On the Prediction of Collaborative Filtering Recommendation Systems’ Performance
I Paun, Y Moshfeghi, N Ntarmos
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 2022
2022
Experience Report: Challenges and Opportunities of Remote Labs for a Computer Science Department
D Fraser, E Hunter, W Kavanagh, A Pancheva, J Parkinson, I Paun, ...
Postgraduate Pedagogies 2 (1), 173-209, 2022
2022
Efficiency modelling in collaborative filtering-based recommendation systems
I Paun
University of Glasgow, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9