Παρακολούθηση
Le Wu
Le Wu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hfut.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A neural influence diffusion model for social recommendation
L Wu, P Sun, Y Fu, R Hong, X Wang, M Wang
Proceedings of the 42nd international ACM SIGIR conference on research and …, 2019
302*2019
Revisiting graph based collaborative filtering: A linear residual graph convolutional network approach
L Chen, L Wu, R Hong, K Zhang, M Wang
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 34 (01), 27-34, 2020
1492020
A reinforcement learning framework for explainable recommendation
X Wang, Y Chen, J Yang, L Wu, Z Wu, X Xie
2018 IEEE international conference on data mining (ICDM), 587-596, 2018
1052018
Attentive recurrent social recommendation
P Sun, L Wu, M Wang
The 41st international ACM SIGIR conference on research & development in …, 2018
962018
Modeling the evolution of users’ preferences and social links in social networking services
L Wu, Y Ge, Q Liu, E Chen, R Hong, J Du, M Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 29 (6), 1240-1253, 2017
952017
Leveraging tagging for neighborhood-aware probabilistic matrix factorization
L Wu, E Chen, Q Liu, L Xu, T Bao, L Zhang
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
852012
基于时序行为的协同过滤推荐算法
孙光福, 吴乐, 刘淇, 朱琛, 陈恩红
软件学报 11, 2013
722013
Recommendations based on collaborative filtering by exploiting sequential behaviors
GF Sun, L Wu, Q Liu, C Zhu, EH Chen
Journal of Software 24 (11), 2721-2733, 2013
722013
Diffnet++: A neural influence and interest diffusion network for social recommendation
L Wu, J Li, P Sun, R Hong, Y Ge, M Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2020
702020
Graph convolutional networks with markov random field reasoning for social spammer detection
Y Wu, D Lian, Y Xu, L Wu, E Chen
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 34 (01), 1054-1061, 2020
562020
Investment recommendation in p2p lending: A portfolio perspective with risk management
H Zhao, L Wu, Q Liu, Y Ge, E Chen
2014 IEEE international conference on data mining, 1109-1114, 2014
562014
Explainable fashion recommendation: A semantic attribute region guided approach
M Hou, L Wu, E Chen, Z Li, VW Zheng, Q Liu
arXiv preprint arXiv:1905.12862, 2019
542019
A hierarchical attention model for social contextual image recommendation
L Wu, L Chen, R Hong, Y Fu, X Xie, M Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 32 (10), 1854-1867, 2019
532019
Tracking knowledge proficiency of students with educational priors
Y Chen, Q Liu, Z Huang, L Wu, E Chen, R Wu, Y Su, G Hu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
532017
Collaborative neural social recommendation
L Wu, P Sun, R Hong, Y Ge, M Wang
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics: systems 51 (1), 464-476, 2018
492018
Modeling users’ preferences and social links in social networking services: a joint-evolving perspective
L Wu, Y Ge, Q Liu, E Chen, B Long, Z Huang
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 30 (1), 2016
472016
Relevance meets coverage: A unified framework to generate diversified recommendations
L Wu, Q Liu, E Chen, NJ Yuan, G Guo, X Xie
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 7 (3), 1-30, 2016
462016
A survey on accuracy-oriented neural recommendation: From collaborative filtering to information-rich recommendation
L Wu, X He, X Wang, K Zhang, M Wang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022
44*2022
Dual learning for explainable recommendation: Towards unifying user preference prediction and review generation
P Sun, L Wu, K Zhang, Y Fu, R Hong, M Wang
Proceedings of The Web Conference 2020, 837-847, 2020
412020
Learning or forgetting? a dynamic approach for tracking the knowledge proficiency of students
Z Huang, Q Liu, Y Chen, L Wu, K Xiao, E Chen, H Ma, G Hu
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 38 (2), 1-33, 2020
392020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20