Παρακολούθηση
Ian Knuckey
Ian Knuckey
Director Fishwell Consulting
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fishwell.com.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecological risk assessment for the effects of fishing
AJ Hobday, ADM Smith, IC Stobutzki, C Bulman, R Daley, JM Dambacher, ...
Fisheries Research 108 (2-3), 372-384, 2011
5202011
Experience in implementing harvest strategies in Australia's south-eastern fisheries
ADM Smith, DC Smith, GN Tuck, N Klaer, AE Punt, I Knuckey, J Prince, ...
Fisheries Research 94 (3), 373-379, 2008
1792008
Developing harvest strategies for low-value and data-poor fisheries: case studies from three Australian fisheries
NA Dowling, DC Smith, I Knuckey, ADM Smith, P Domaschenz, ...
Fisheries Research 94 (3), 380-390, 2008
1152008
Reconciling approaches to the assessment and management of data-poor species and fisheries with Australia's harvest strategy policy
D Smith, A Punt, N Dowling, A Smith, G Tuck, I Knuckey
Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science 1 …, 2009
892009
Factors influencing food selection in the abalone Haliotis rubra (Mollusca: Gastropoda)
PE McShane, HK Gorfine, IA Knuckey
Journal of experimental marine biology and ecology 176 (1), 27-37, 1994
811994
Maturity in Male Mud Crabs, Scylla Serrata, and the Use of Mating Scars as a Functional Indicator
IA Knuckey
Journal of Crustacean Biology 16 (3), 487-495, 1996
701996
Implementing harvest strategies in Australia: 5 years on
ADM Smith, DC Smith, M Haddon, IA Knuckey, KJ Sainsbury, SR Sloan
ICES Journal of Marine Science 71 (2), 195-203, 2014
622014
Reproductive characteristics and per-recruit analyses of blue warehou (Seriolella brama): implications for the South East Fishery of Australia
IA Knuckey, KP Sivakumaran
Marine and Freshwater Research 52 (4), 575-587, 2001
452001
Utilisation of seafood processing waste–challenges and opportunities
I Knuckey, C Sinclair, A Surapaneni, W Ashcroft
SuperSoil2004, 2004
362004
Trophic dynamics of the eastern shelf and slope of the south east fishery: impacts of and on the fishery
C Bulman, S Condie, D Furlani, M Cahill, N Klaer, S Goldsworthy, ...
Final Report for the Fisheries Research and Development Corporation, Project 28, 2002
362002
A model-based approach to designing a fishery-independent survey
D Peel, MV Bravington, N Kelly, SN Wood, I Knuckey
Journal of agricultural, biological, and environmental statistics 18 (1), 1-21, 2013
312013
Mud Crab (Scylla Serrata) Population Dynamics in the Northern Territory, Australia and Their Relationship to the Commercial Fishery
IA Knuckey
PQDT-Global, 1999
311999
In situ examination of the behaviour of fish in response to demersal trawl nets in an Australian trawl fishery
M Piasente, IA Knuckey, S Eayrs, PE McShane
Marine and Freshwater Research 55 (8), 825-835, 2004
302004
Settlement of Pinctada maxima(Jameson) and other bivalves on artificial collectors in the Timor Sea, Northern Australia
IA Knuckey
Journal of Shellfish Research 14 (2), 411-416, 1995
291995
Are we ready to track climate‐driven shifts in marine species across international boundaries?‐A global survey of scientific bottom trawl data
A A Maureaud, R Frelat, L Pécuchet, N Shackell, B Mérigot, ML Pinsky, ...
Global change biology 27 (2), 220-236, 2021
252021
Focusing on bycatch issues in Australia’s South East Trawl Fishery
IA Knuckey, GW Liggins
Establishing meaningful targets for bycatch reduction in Australian …, 1998
231998
Loxothylacus ihlei Boschma, (Rhizocephala) and its effects on the mud crab, Scylla serrata (Forskål), in northern Australia
IA Knuckey, PJF Davie, LRG Cannon
Journal of Fish Diseases 18 (5), 389-395, 1995
231995
Genetic stock structure of blue-eye trevalla (Hyperoglyphe antarctica) and warehous (Seriolella brama and Seriolella punctata) in south-eastern Australian waters
N Robinson, A Skinner, L Sethuraman, H McPartlan, N Murray, I Knuckey, ...
Marine and Freshwater Research 59 (6), 502-514, 2008
212008
Evolution of the integrated scientific monitoring programme in Australia's South East Fishery
IA Knuckey, C Grieve, DC Smith
FAO, 1999
201999
Evaluation of selectivity in the South-East fishery to determine its sustainable yield
NJ Bax, I Knuckey
CSIRO Marine Research, 2004
182004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20