Παρακολούθηση
Jacob Anderson
Jacob Anderson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oregonstate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data correlation and comparison from multiple sensors over a coral reef with a team of heterogeneous aquatic robots
AQ Li, I Rekleitis, S Manjanna, N Kakodkar, J Hansen, G Dudek, ...
International Symposium on Experimental Robotics, 717-728, 2016
142016
Augmented Terrain-Based Navigation to Enable Persistent Autonomy for Underwater Vehicles
GM Reis, M Fitzpatrick, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
Robotic Computing (IRC), IEEE International Conference on, 292-298, 2017
112017
Communication planning for cooperative terrain-based underwater localization
J Anderson, GA Hollinger
Sensors 21 (5), 1675, 2021
62021
Increasing persistent navigation capabilities for underwater vehicles with augmented terrain-based navigation
GM Reis, M Fitzpatrick, J Anderson, J Kelly, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2017-Aberdeen, 1-8, 2017
62017
A Whitening-Based Tracking Algorithm for Autonomous Underwater Vehicles
GM Reis, H Leon, T Alam, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-6, 2018
52018
Development of environmental niche models for use in underwater vehicle navigation
M Fitzpatrick, GM Reis, J Anderson, L Bobadilla, W Al Sabban, RN Smith
IET Cyber-systems and Robotics 2 (2), 67-77, 2020
22020
Integrating Sensor Buoys into a Marine Robotics Algorithm Validation Testbed
J Anderson, RN Smith
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-5, 2018
12018
Predicting Water Properties with Markov Random Fields for Augmented Terrain-Based Navigation in Autonomous Underwater Vehicles
J Anderson, RN Smith
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-5, 2018
12018
Development and implementation of a marine robotics algorithm validation testbed
J Anderson, B Belcher, K Clark, J Faust, E Hall, J Sandoval, K Tozer, ...
OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1-10, 2016
12016
Large-Scale Assessment of Coral Reefs with a Team of Heterogeneous Aquatic Robots
AQ Li, I Rekleitis, S Manjanna, N Kakodkar, G Dudek, L Bobadilla, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10