Παρακολούθηση
Nikola Milojevic-Dupont
Nikola Milojevic-Dupont
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mcc-berlin.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling Climate Change with Machine Learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
650*2022
Machine learning for geographically differentiated climate change mitigation in urban areas
N Milojevic-Dupont, F Creutzig
Sustainable Cities and Society 64, 102526, 2021
632021
Fair street space allocation: ethical principles and empirical insights
F Creutzig, A Javaid, Z Soomauroo, S Lohrey, N Milojevic-Dupont, ...
Transport Reviews 40 (6), 711-733, 2020
622020
Learning from urban form to predict building heights
N Milojevic-Dupont, N Hans, LH Kaack, M Zumwald, F Andrieux, ...
Plos one 15 (12), e0242010, 2020
342020
Open government geospatial data on buildings for planning sustainable and resilient cities
F Biljecki, LZX Chew, N Milojevic-Dupont, F Creutzig
arXiv preprint arXiv:2107.04023, 2021
152021
Using explainable machine learning to understand how urban form shapes sustainable mobility
F Wagner, N Milojevic-Dupont, L Franken, A Zekar, B Thies, N Koch, ...
Transportation Research Part D: Transport and Environment 111, 103442, 2022
82022
Digitalization and the Anthropocene
F Creutzig, D Acemoglu, X Bai, PN Edwards, MJ Hintz, LH Kaack, S Kilkis, ...
Annual review of environment and resources 47, 479-509, 2022
62022
EUBUCCO v0. 1: European building stock characteristics in a common and open database for 200+ million individual buildings
N Milojevic-Dupont, F Wagner, F Nachtigall, J Hu, GB Brüser, M Zumwald, ...
Scientific Data 10 (1), 147, 2023
42023
Urban form features determine spatio-temporal variation of ambient temperature: A comparative study of three European cities
A Zekar, N Milojevic-Dupont, M Zumwald, F Wagner, F Creutzig
Urban Climate 49, 101467, 2023
2023
Low-carbon urban planning with machine learning
N Milojevic-Dupont, F Creutzig
Tackling Climate Change with Machine Learning Workshop at ICML 2019, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10