Παρακολούθηση
Nikola Milojevic-Dupont
Nikola Milojevic-Dupont
Technical University Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mcc-berlin.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling Climate Change with Machine Learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
961*2022
Machine learning for geographically differentiated climate change mitigation in urban areas
N Milojevic-Dupont, F Creutzig
Sustainable Cities and Society 64, 102526, 2021
932021
Fair street space allocation: ethical principles and empirical insights
F Creutzig, A Javaid, Z Soomauroo, S Lohrey, N Milojevic-Dupont, ...
Transport Reviews 40 (6), 711-733, 2020
862020
Learning from urban form to predict building heights
N Milojevic-Dupont, N Hans, LH Kaack, M Zumwald, F Andrieux, ...
Plos one 15 (12), e0242010, 2020
452020
Digitalization and the Anthropocene
F Creutzig, D Acemoglu, X Bai, PN Edwards, MJ Hintz, LH Kaack, S Kilkis, ...
Annual review of environment and resources 47, 479-509, 2022
352022
Using explainable machine learning to understand how urban form shapes sustainable mobility
F Wagner, N Milojevic-Dupont, L Franken, A Zekar, B Thies, N Koch, ...
Transportation Research Part D: Transport and Environment 111, 103442, 2022
282022
EUBUCCO v0. 1: European building stock characteristics in a common and open database for 200+ million individual buildings
N Milojevic-Dupont, F Wagner, F Nachtigall, J Hu, GB Brüser, M Zumwald, ...
Scientific Data 10 (1), 147, 2023
262023
Open government geospatial data on buildings for planning sustainable and resilient cities
F Biljecki, LZX Chew, N Milojevic-Dupont, F Creutzig
arXiv preprint arXiv:2107.04023, 2021
252021
Urban form features determine spatio-temporal variation of ambient temperature: A comparative study of three European cities
A Zekar, N Milojevic-Dupont, M Zumwald, F Wagner, F Creutzig
Urban Climate 49, 101467, 2023
52023
Comparing urban form influences on travel distance, car ownership, and mode choice
P Berrill, F Nachtigall, A Javaid, N Milojevic-Dupont, F Wagner, F Creutzig
Transportation Research Part D: Transport and Environment 128, 104087, 2024
3*2024
A Causal Discovery Approach To Learn How Urban Form Shapes Sustainable Mobility Across Continents
F Wagner, F Nachtigall, L Franken, N Milojevic-Dupont, RHM Pereira, ...
arXiv preprint arXiv:2308.16599, 2023
12023
Predicting building age from urban form at large scale
F Nachtigall, N Milojevic-Dupont, F Wagner, F Creutzig
Computers, Environment and Urban Systems 105, 102010, 2023
2023
Low-carbon urban planning with machine learning
N Milojevic-Dupont, F Creutzig
Tackling Climate Change with Machine Learning Workshop at ICML 2019, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13