Παρακολούθηση
Junjie Zhang
Junjie Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wright.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Botminer: Clustering analysis of network traffic for protocol-and structure-independent botnet detection
G Gu, R Perdisci, J Zhang, W Lee
16362008
BotSniffer: Detecting botnet command and control channels in network traffic
G Gu, J Zhang, W Lee
12692008
Detecting stealthy P2P botnets using statistical traffic fingerprints
J Zhang, R Perdisci, W Lee, U Sarfraz, X Luo
2011 IEEE/IFIP 41st International Conference on Dependable Systems …, 2011
1752011
Arrow: Generating signatures to detect drive-by downloads
J Zhang, C Seifert, JW Stokes, W Lee
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 187-196, 2011
1542011
Building a scalable system for stealthy P2P-botnet detection
J Zhang, R Perdisci, W Lee, X Luo, U Sarfraz
IEEE transactions on information forensics and security 9 (1), 27-38, 2013
1282013
Boosting the scalability of botnet detection using adaptive traffic sampling
J Zhang, X Luo, R Perdisci, G Gu, W Lee, N Feamster
Proceedings of the 6th ACM Symposium on Information, Computer and …, 2011
582011
An inference attack model for flow table capacity and usage: Exploiting the vulnerability of flow table overflow in software-defined network
J Leng, Y Zhou, J Zhang, C Hu
arXiv preprint arXiv:1504.03095, 2015
552015
Net-cohort: Detecting and managing vm ensembles in virtualized data centers
L Hu, K Schwan, A Gulati, J Zhang, C Wang
Proceedings of the 9th international conference on Autonomic computing, 3-12, 2012
532012
Exploiting the Vulnerability of Flow Table Overflow in Software‐Defined Network: Attack Model, Evaluation, and Defense
Y Zhou, K Chen, J Zhang, J Leng, Y Tang
Security and Communication Networks 2018 (1), 4760632, 2018
522018
Detecting fake anti-virus software distribution webpages
DW Kim, P Yan, J Zhang
Computers & Security 49, 95-106, 2015
472015
Exposing invisible timing-based traffic watermarks with BACKLIT
X Luo, P Zhou, J Zhang, R Perdisci, W Lee, RKC Chang
Proceedings of the 27th Annual Computer Security Applications Conference …, 2011
462011
ProGuard: Detecting Malicious Accounts in Social-Network-Based Online Promotions
Y Zhou, DW Kim, J Zhang, L Liu, H Jin, H Jin, T Liu
IEEE Access 5, 1990-1999, 2017
452017
Morphing communications of cyber-physical systems towards moving-target defense
Y Li, R Dai, J Zhang
2014 IEEE international conference on communications (ICC), 592-598, 2014
382014
Analyzing and detecting money-laundering accounts in online social networks
Y Zhou, X Wang, J Zhang, P Zhang, L Liu, H Jin, H Jin
Ieee Network 32 (3), 115-121, 2017
362017
On the secrecy of spread-spectrum flow watermarks
X Luo, J Zhang, R Perdisci, W Lee
Computer Security–ESORICS 2010: 15th European Symposium on Research in …, 2010
362010
UChecker: Automatically detecting php-based unrestricted file upload vulnerabilities
J Huang, Y Li, J Zhang, R Dai
2019 49th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2019
322019
DNSRadar: Outsourcing malicious domain detection based on distributed cache-footprints
X Ma, J Zhang, J Tao, J Li, J Tian, X Guan
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 9 (11), 1906-1921, 2014
282014
You are how you query: Deriving behavioral fingerprints from DNS traffic
DW Kim, J Zhang
Security and Privacy in Communication Networks: 11th EAI International …, 2015
272015
Intention and Origination: An Inside Look at Large-Scale Bot Queries.
J Zhang, Y Xie, F Yu, D Soukal, W Lee
Ndss, 2013
252013
Accurate DNS query characteristics estimation via active probing
X Ma, J Zhang, Z Li, J Li, J Tao, X Guan, JCS Lui, D Towsley
Journal of Network and Computer Applications 47, 72-84, 2015
192015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20