Παρακολούθηση
Alvaro A. A. Fernandes
Alvaro A. A. Fernandes
(retired) Senior Lecturer in Computer Science, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed query processing on the grid
J Smith, A Gounaris, P Watson, NW Paton, AAA Fernandes, R Sakellariou
International Workshop on Grid Computing, 279-290, 2002
1492002
Service-based distributed querying on the grid
MN Alpdemir, A Mukherjee, NW Paton, P Watson, AAA Fernandes, ...
International Conference on Service-Oriented Computing, 467-482, 2003
1202003
Adaptive workflow processing and execution in pegasus
K Lee, NW Paton, R Sakellariou, E Deelman, AAA Fernandes, G Mehta
Concurrency and Computation: Practice and Experience 21 (16), 1965-1981, 2009
1182009
Optimizing utility in cloud computing through autonomic workload execution
N Paton, MAT De Aragao, K Lee, AAA Fernandes, R Sakellariou
Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering 32 (1), 51-58, 2009
1112009
OGSA-DQP: A service for distributed querying on the grid
MN Alpdemir, A Mukherjee, A Gounaris, NW Paton, P Watson, ...
International Conference on Extending Database Technology, 858-861, 2004
982004
Adaptive query processing: A survey
A Gounaris, NW Paton, AAA Fernandes, R Sakellariou
British National Conference on Databases, 11-25, 2002
972002
The design and implementation of OGSA-DQP: A service-based distributed query processor
S Lynden, A Mukherjee, AC Hume, AAA Fernandes, NW Paton, ...
Future Generation Computer Systems 25 (3), 224-236, 2009
902009
An approach to ad hoc cloud computing
G Kirby, A Dearle, A Macdonald, A Fernandes
arXiv preprint arXiv:1002.4738, 2010
882010
An effective deductive object-oriented database through language integration
ML Barja, NW Paton, AAA Fernandes, MH Williams, A Dinn
VLDB, 463-474, 1994
831994
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Extended Semantic Web Conference, 300-314, 2011
812011
User Feedback as a First Class Citizen in Information Integration Systems.
K Belhajjame, NW Paton, AAA Fernandes, C Hedeler, SM Embury
CIDR, 175-183, 2011
722011
Workflow adaptation as an autonomic computing problem
K Lee, R Sakellariou, NW Paton, AAA Fernandes
Proceedings of the 2nd workshop on Workflows in support of large-scale …, 2007
682007
SNEE: a query processor for wireless sensor networks
I Galpin, CYA Brenninkmeijer, AJG Gray, F Jabeen, AAA Fernandes, ...
Distributed and Parallel Databases 29 (1), 31-85, 2011
672011
23 CHAPTER Enhancing Services and Applications with Knowledge and Semantics
CA Goble, D De Roure, NR Shadbolt, AAA Fernandes
The Grid 2: blueprint for a new computing infrastructure 1, 2004
662004
Design and implementation of ROCK & ROLL: a deductive object-oriented database system
ML Barja, AAA Fernandes, NW Paton, MH Williams, A Dinn, AI Abdelmoty
Information Systems 20 (3), 185-211, 1995
651995
Structure inference for linked data sources using clustering
K Christodoulou, NW Paton, AAA Fernandes
Transactions on Large-Scale Data-and Knowledge-Centered Systems XIX, 1-25, 2015
642015
Ogsa-dqp: A service-based distributed query processor for the grid
MN Alpdemir, A Mukherjee, NW Paton, P Watson, AA Fernandes, ...
Proc. of UK e-Science All Hands Meeting Nottingham, 2003
642003
A logic-based integration of active and deductive databases
AAA Fernandes, MH Williams, NW Paton
New Generation Computing 15 (2), 205-244, 1997
581997
The VADA architecture for cost-effective data wrangling
N Konstantinou, M Koehler, E Abel, C Civili, B Neumayr, E Sallinger, ...
Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data …, 2017
562017
Feedback-based annotation, selection and refinement of schema mappings for dataspaces
K Belhajjame, NW Paton, SM Embury, AAA Fernandes, C Hedeler
Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database …, 2010
562010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20