Παρακολούθηση
Pierre-Alexandre Poletti
Pierre-Alexandre Poletti
HUG
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcuge.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diagnosis of pulmonary embolism by multidetector CT alone or combined with venous ultrasonography of the leg: a randomised non-inferiority trial
M Righini, G Le Gal, D Aujesky, PM Roy, O Sanchez, F Verschuren, ...
The Lancet 371 (9621), 1343-1352, 2008
4862008
Low-dose versus standard-dose CT protocol in patients with clinically suspected renal colic
PA Poletti, A Platon, OT Rutschmann, FR Schmidlin, CE Iselin, CD Becker
American Journal of Roentgenology 188 (4), 927-933, 2007
4232007
CT criteria for management of blunt liver trauma: correlation with angiographic and surgical findings
PA Poletti, SE Mirvis, K Shanmuganathan, KL Killeen, D Coldwell
Radiology 216 (2), 418-427, 2000
2342000
Helical computed tomography of bowel and mesenteric injuries
KL Killeen, K Shanmuganathan, PA Poletti, C Cooper, SE Mirvis
Journal of Trauma and Acute Care Surgery 51 (1), 26-36, 2001
2132001
Building a reference multimedia database for interstitial lung diseases
A Depeursinge, A Vargas, A Platon, A Geissbuhler, PA Poletti, H Müller
Computerized medical imaging and graphics 36 (3), 227-238, 2012
2102012
Percutaneous CT scan-guided drainage vs. antibiotherapy alone for Hinchey II diverticulitis: a case-control study
D Brandt, P Gervaz, Y Durmishi, A Platon, P Morel, PA Poletti
Diseases of the colon & rectum 49 (10), 1533-1538, 2006
2072006
Blunt abdominal trauma: should US be used to detect both free fluid and organ injuries?
PA Poletti, K Kinkel, B Vermeulen, F Irmay, PF Unger, F Terrier
Radiology 227 (1), 95-103, 2003
2032003
Should pulmonary embolism be suspected in exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease?
OT Rutschmann, J Cornuz, PA Poletti, PO Bridevaux, OW Hugli, ...
Thorax 62 (2), 121-125, 2007
1962007
Blunt abdominal trauma patients: can organ injury be excluded without performing computed tomography?
PA Poletti, SE Mirvis, K Shanmuganathan, T Takada, KL Killeen, ...
Journal of Trauma and Acute Care Surgery 57 (5), 1072-1081, 2004
1862004
Traumatic injuries: role of imaging in the management of the polytrauma victim (conservative expectation)
PA Poletti, M Wintermark, P Schnyder, CD Becker
European radiology 12 (5), 969-978, 2002
1792002
Vascular invasion in pancreatic cancer: imaging modalities, preoperative diagnosis and surgical management
NC Buchs, M Chilcott, PA Poletti, LH Buhler, P Morel
World journal of gastroenterology: WJG 16 (7), 818, 2010
1432010
Long-term results of the Simon nitinol inferior vena cava filter
PA Poletti, CD Becker, L Prina, P Ruijs, H Bounameaux, D Didier, ...
European radiology 8 (2), 289-294, 1998
1281998
Diagnosis of pulmonary embolism during pregnancy: a multicenter prospective management outcome study
M Righini, H Robert-Ebadi, A Elias, O Sanchez, E Le Moigne, J Schmidt, ...
Annals of internal medicine 169 (11), 766-773, 2018
1222018
Evaluation of a single-pass continuous whole-body 16-MDCT protocol for patients with polytrauma
D Nguyen, A Platon, K Shanmuganathan, SE Mirvis, CD Becker, ...
American Journal of Roentgenology 192 (1), 3-10, 2009
1142009
Results from percutaneous drainage of Hinchey stage II diverticulitis guided by computed tomography scan
Y Durmishi, P Gervaz, D Brandt, P Bucher, A Platon, P Morel, PA Poletti
Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques 20 (7), 1129-1133, 2006
1142006
IV N-Acetylcysteine and Emergency CT: Use of Serum Creatinine and Cystatin C as Markers of Radiocontrast Nephrotoxicity
PA Poletti, P Saudan, A Platon, B Mermillod, AM Sautter, B Vermeulen, ...
American Journal of Roentgenology 189 (3), 687-692, 2007
1112007
Surgical management and long-term outcome of complicated liver hydatid cysts caused by Echinococcus granulosus
R Chautems, LH Bühler, B Gold, E Giostra, P Poletti, M Chilcott, P Morel, ...
Surgery 137 (3), 312-316, 2005
1112005
Orbital tumours and tumour-like lesions: exploring the armamentarium of multiparametric imaging
BS Purohit, MI Vargas, A Ailianou, L Merlini, PA Poletti, A Platon, ...
Insights into imaging 7 (1), 43-68, 2016
1102016
Perfusion measurement in acute pancreatitis using dynamic perfusion MDCT
PE Bize, A Platon, CD Becker, PA Poletti
American Journal of Roentgenology 186 (1), 114-118, 2006
1082006
Clinicoradiological score for predicting the risk of strangulated small bowel obstruction
F Schwenter, PA Poletti, A Platon, T Perneger, P Morel, P Gervaz
Journal of British Surgery 97 (7), 1119-1125, 2010
1012010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20