Sotirios S. Tragoulias
Sotirios S. Tragoulias
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eex.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lateral flow devices for nucleic acid analysis exploiting quantum dots as reporters
EA Sapountzi, SS Tragoulias, DP Kalogianni, PC Ioannou, ...
Analytica chimica acta 864, 48-54, 2015
282015
Digital camera and smartphone as detectors in paper-based chemiluminometric genotyping of single nucleotide polymorphisms
EM Spyrou, DP Kalogianni, SS Tragoulias, PC Ioannou, TK Christopoulos
Analytical and bioanalytical chemistry 408 (26), 7393-7402, 2016
182016
Ultrafast fluorescence dynamics of Sybr Green I/DNA complexes
IA Trantakis, M Fakis, SS Tragoulias, TK Christopoulos, P Persephonis, ...
Chemical Physics Letters 485 (1-3), 187-190, 2010
122010
Smartphone-based chemiluminometric hybridization assays and quantitative competitive polymerase chain reaction
PM Kalligosfyri, A Sevastou, IK Kyriakou, SS Tragoulias, DP Kalogianni, ...
Analytica Chimica Acta 1088, 123-130, 2019
52019
Home-built integrated microarray system (IMAS). A three-laser confocal fluorescence scanner coupled with a microarray printer
SS Tragoulias, PJ Obeid, IE Tataridis, TK Christopoulos
Analytical and bioanalytical chemistry 390 (6), 1563-1573, 2008
32008
Mix-and-read method for assessment of milk pasteurization using a smartphone or a common digital camera
A Sevastou, SS Tragoulias, DP Kalogianni, TK Christopoulos
Analytical and Bioanalytical Chemistry 412 (23), 5663-5669, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6