Παρακολούθηση
Boris N. Oreshkin
Boris N. Oreshkin
Principal Scientist at Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TADAM: Task dependent adaptive metric for improved few-shot learning
BN Oreshkin, PR López, A Lacoste
NeurIPS 2018, 2018
14292018
N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting
BN Oreshkin, D Carpov, N Chapados, Y Bengio
ICLR 2020, 2020
9772020
Adaptive cross-modal few-shot learning
X Chen, N Rostamzadeh, BN Oreshkin, PO Pinheiro
NeurIPS 2019, 4367-4375, 2019
280*2019
AMP: Adaptive masked proxies for few-shot segmentation
M Siam, BN Oreshkin, M Jagersand
ICCV 2019, 2019
2042019
Machine learning approaches to network anomaly detection
T Ahmed, B Oreshkin, M Coates
SysML: 2nd USENIX workshop on Tackling computer systems problems with …, 2007
2032007
N-HiTS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting
C Challu, KG Olivares, BN Oreshkin, F Garza, M Mergenthaler, ...
AAAI 2023, 2023
1992023
Optimization and analysis of distributed averaging with short node memory
BN Oreshkin, MJ Coates, MG Rabbat
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (5), 2850-2865, 2010
1362010
N-BEATS neural network for mid-term electricity load forecasting
BN Oreshkin, G Dudek, P Pełka, E Turkina
Applied Energy 293, 2021
1352021
Accelerated distributed average consensus via localized node state prediction
TC Aysal, BN Oreshkin, MJ Coates
IEEE Transactions on signal processing 57 (4), 1563-1576, 2008
1192008
Meta-learning framework with applications to zero-shot time-series forecasting
BN Oreshkin, D Carpov, N Chapados, Y Bengio
AAAI 2021, 2021
862021
FC-GAGA: Fully Connected Gated Graph Architecture for Spatio-Temporal Traffic Forecasting
BN Oreshkin, A Amini, L Coyle, MJ Coates
AAAI 2021, 2021
792021
Regional innovation clusters and firm innovation performance: An interactionist approach
E Turkina, B Oreshkin, R Kali
Regional Studies 53 (8), 1193-1206, 2019
762019
Random numbers for parallel computers: Requirements and methods, with emphasis on GPUs
P L’Ecuyer, D Munger, B Oreshkin, R Simard
Mathematics and Computers in Simulation 135, 3-17, 2017
74*2017
Asynchronous distributed particle filter via decentralized evaluation of Gaussian products
BN Oreshkin, MJ Coates
2010 13th International Conference on Information Fusion, 1-8, 2010
672010
Greedy gossip with eavesdropping
D Ustebay, BN Oreshkin, MJ Coates, MG Rabbat
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (7), 3765-3776, 2010
602010
Weakly Supervised Few-shot Object Segmentation using Co-Attention with Visual and Semantic Inputs
M Siam, N Doraiswamy, BN Oreshkin, H Yao, M Jagersand
IJCAI 2020, 2020
52*2020
Rate-based daily arrival process models with application to call centers
BN Oreshkin, N Réegnard, P L’Ecuyer
Operations Research 64 (2), 510-527, 2016
442016
Microwave radar and microwave-induced thermoacoustics: Dual-modality approach for breast cancer detection
E Kirshin, B Oreshkin, GK Zhu, M Popovic, M Coates
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 60 (2), 354-360, 2012
322012
Adaptive masked weight imprinting for few-shot segmentation
M Siam, B Oreshkin
LLD Workshop @ ICLR 2019, 2019
27*2019
Efficient delay-tolerant particle filtering
BN Oreshkin, X Liu, MJ Coates
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (7), 3369-3381, 2011
252011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20