Παρακολούθηση
Constantine Caramanis
Constantine Caramanis
Professor of Electrical and Computer Engineering, UT Austin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Theory and applications of robust optimization
D Bertsimas, DB Brown, C Caramanis
SIAM review 53 (3), 464-501, 2011
25062011
User association for load balancing in heterogeneous cellular networks
Q Ye, B Rong, Y Chen, M Al-Shalash, C Caramanis, JG Andrews
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (6), 2706-2716, 2013
13012013
Robust PCA via outlier pursuit
H Xu, C Caramanis, S Sanghavi
Advances in neural information processing systems 23, 2010
7752010
Robustness and Regularization of Support Vector Machines.
H Xu, C Caramanis, S Mannor
Journal of machine learning research 10 (7), 2009
4602009
Robust regression and Lasso
H Xu, C Caramanis, S Mannor
Information Theory, IEEE Transactions on 56 (7), 3561-3574, 2010
3002010
Fast algorithms for robust PCA via gradient descent
X Yi, D Park, Y Chen, C Caramanis
Advances in neural information processing systems 29, 2016
2462016
Finite adaptability in multistage linear optimization
D Bertsimas, C Caramanis
IEEE Transactions on Automatic Control 55 (12), 2751-2766, 2010
2102010
Sparse algorithms are not stable: A no-free-lunch theorem
H Xu, C Caramanis, S Mannor
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (1), 187-193, 2011
2062011
Low-rank matrix recovery from errors and erasures
Y Chen, A Jalali, S Sanghavi, C Caramanis
IEEE Transactions on Information Theory 59 (7), 4324-4337, 2013
1952013
Outlier-Robust PCA: The High-Dimensional Case
H Xu, C Caramanis, S Mannor
IEEE Transactions on Information Theory, 1-1, 2012
188*2012
Memory limited, streaming PCA
I Mitliagkas, C Caramanis, P Jain
Advances in neural information processing systems 26, 2013
1662013
Matrix completion with column manipulation: Near-optimal sample-robustness-rank tradeoffs
Y Chen, H Xu, C Caramanis, S Sanghavi
IEEE Transactions on Information Theory 62 (1), 503-526, 2015
156*2015
Rate bounds on SSIM index of quantized images
SS Channappayya, AC Bovik, RW Heath
IEEE Transactions on Image Processing 17 (9), 1624-1639, 2008
1532008
Robust sparse regression under adversarial corruption
Y Chen, C Caramanis, S Mannor
International Conference on Machine Learning, 774-782, 2013
143*2013
Non-square matrix sensing without spurious local minima via the Burer-Monteiro approach
D Park, A Kyrillidis, C Carmanis, S Sanghavi
Artificial Intelligence and Statistics, 65-74, 2017
1362017
Distributed resource allocation in device-to-device enhanced cellular networks
Q Ye, M Al-Shalash, C Caramanis, JG Andrews
IEEE Transactions on Communications 63 (2), 441-454, 2014
1262014
Alternating minimization for mixed linear regression
X Yi, C Caramanis, S Sanghavi
International Conference on Machine Learning, 613-621, 2014
1122014
Adaptation in convolutionally coded MIMO-OFDM wireless systems through supervised learning and SNR ordering
RC Daniels, CM Caramanis, RW Heath
IEEE Transactions on vehicular Technology 59 (1), 114-126, 2009
1122009
Greedy subspace clustering
D Park, C Caramanis, S Sanghavi
Advances in neural information processing systems 27, 2014
1112014
Modeling the time—Varying subjective quality of HTTP video streams with rate adaptations
C Chen, LK Choi, G De Veciana, C Caramanis, RW Heath, AC Bovik
IEEE Transactions on Image Processing 23 (5), 2206-2221, 2014
1092014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20