Παρακολούθηση
Alon Faraggi
Alon Faraggi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liv.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vacuum Structure and Spectrum of Supersymmetric Gauge Theory
PC Argyres, AE Faraggi
Physical Review Letters 74 (20), 3931, 1995
6221995
A new standard-like model in the four dimensional free fermionic string formulation
AE Faraggi
Physics Letters B 278 (1-2), 131-139, 1992
3941992
A standard-like model in the four-dimensional free fermionic string formulation
AE Faraggi, DV Nanopoulos, K Yuan
Nuclear Physics B 335 (2), 347-362, 1990
3461990
Construction of realistic standard-like models in the free fermionic superstring formulation
AE Faraggi
Nuclear Physics B 387 (2), 239-262, 1992
2831992
String derived MSSM and M-theory unification
GB Cleaver, AE Faraggi, DV Nanopoulos
Physics Letters B 455 (1-4), 135-146, 1999
2241999
Hierarchical top-bottom mass relation in a superstring derived standard-like model
AE Faraggi
Physics Letters B 274 (1), 47-52, 1992
2221992
Gauge coupling unification in realistic free-fermionic string models
KR Dienes, AE Faraggi
Nuclear Physics B 457 (3), 409-483, 1995
1861995
Z2× Z2 orbifold compactification as the origin of realistic free fermionic models
AE Faraggi
Physics Letters B 326 (1-2), 62-68, 1994
1581994
The equivalence postulate of quantum mechanics
AE Faraggi, M Matone
International Journal of Modern Physics A 15 (13), 1869-2017, 2000
1572000
Making ends meet: String unification and low-energy data
KR Dienes, AE Faraggi
Physical Review Letters 75 (14), 2646, 1995
1471995
Naturalness of three generations in free fermionic string models
AE Faraggi, DV Nanopoulos
Physical Review D 48 (7), 3288, 1993
1461993
Aspects of non-renormalizable terms in a superstring derived standard-like model
AE Faraggi
Nuclear Physics B 403 (1-2), 101-121, 1993
1451993
Classification of the chiral Z2× Z2 fermionic models in the heterotic superstring
AE Faraggi, C Kounnas, SEM Nooij, J Rizos
Nuclear Physics B 695 (1-2), 41-72, 2004
1402004
Phenomenological issues in TeV scale gravity with light neutrino masses
AE Faraggi, M Pospelov
Physics Letters B 458 (2-3), 237-244, 1999
1401999
Chiral family classification of fermionic Z2× Z2 heterotic orbifold models
AE Faraggi, C Kounnas, J Rizos
Physics Letters B 648 (1), 84-89, 2007
1382007
Left-right symmetric heterotic-string derived models
GB Cleaver, AE Faraggi, C Savage
Physical Review D 63 (6), 066001, 2001
1272001
Fractional charges in a superstring-derived standardlike model
AE Faraggi
Physical Review D 46 (7), 3204, 1992
1241992
Self-interacting dark matter from the hidden heterotic-string sector
AE Faraggi, M Pospelov
Astroparticle Physics 16 (4), 451-461, 2002
1222002
Stable superstring relics
S Chang, C Coriano, AE Faraggi
Nuclear Physics B 477 (1), 65-104, 1996
1191996
Generation mass hierarchy in superstring derived models
AE Faraggi
Nuclear Physics B 407 (1), 57-72, 1993
1181993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20