Παρακολούθηση
Athan Triantafyllou
Athan Triantafyllou
Professor of Air Pollution, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PM10 pollution episodes as a function of synoptic climatology in a mountainous industrial area
AG Triantafyllou
Environmental Pollution 112 (3), 491-500, 2001
1252001
Trace elements in atmospheric particulate matter over a coal burning power production area of western Macedonia, Greece
C Petaloti, A Triantafyllou, T Kouimtzis, C Samara
Chemosphere 65 (11), 2233-2243, 2006
932006
Levels and trend of suspended particles around large lignite power stations
AG Triantafyllou
Environmental Monitoring and Assessment 89, 15-34, 2003
832003
Atmospheric stability and PM10 concentrations at far distance from elevated point sources in complex terrain: Worst-case episode study
S Zoras, AG Triantafyllou, D Deligiorgi
Journal of environmental management 80 (4), 295-302, 2006
682006
Fly ash–airborne particles from Ptolemais–Kozani area, northern Greece, as determined by ESEM-EDX
A Iordanidis, J Buckman, AG Triantafyllou, A Asvesta
International Journal of Coal Geology 73 (1), 63-73, 2008
612008
Respirable particulate matter at an urban and nearby industrial location: concentrations and variability and synoptic weather conditions during high pollution episodes
AG Triantafyllou, ES Kiros, VG Evagelopoulos
Journal of the Air & Waste Management Association 52 (3), 287-296, 2002
582002
Particulate matter over a seven year period in urban and rural areas within, proximal and far from mining and power station operations in Greece
AG Triantafyllou, S Zoras, V Evagelopoulos
Environmental monitoring and assessment 122 (1), 41-60, 2006
572006
Aspects of atmospheric flow and dispersion of air pollutants in a mountainous basin
AG Triantafyllou, PA Kassomenos
Science of the total environment 297 (1-3), 85-103, 2002
512002
PM10-PM2. 5 time series and fractal analysis
V Evagelopoulos, S Zoras, AG Triantafyllou, TA Albanis
Global NEST Journal 8 (3), 234-240, 2006
442006
ESEM–EDX characterisation of airborne particles from an industrialised area of northern Greece
A Iordanidis, J Buckman, AG Triantafyllou, A Asvesta
Environmental Geochemistry and Health 30, 391-405, 2008
422008
Grid sensitivity analysis for the calibration of a prognostic meteorological model in complex terrain by a screening experiment
S Zoras, AG Triantafyllou, PJ Hurley
Environmental Modelling & Software 22 (1), 33-39, 2007
392007
PM10 episodes in Greece: Local sources versus long-range transport—observations and model simulations
VN Matthaios, AG Triantafyllou, P Koutrakis
Journal of the Air & Waste Management Association 67 (1), 105-126, 2017
332017
Patterns and Concentrations of PM10 in a Mountainous Basin Region
AG Triantafyllou
Journal of the Air & Waste Management Association 50 (6), 1017-1022, 2000
302000
Boundary layer evolution over a large and broad mountain basin
AG Triantafyllou, CG Helmis, DN Asimakopoulos, AT Soilemes
Theoretical and applied climatology 52, 19-25, 1995
291995
PM10, O3, CO Concentrations and Elemental Analysis of Airborne Particles in a School Building
AG Triantafyllou, S Zoras, V Evagelopoulos, S Garas
Water, Air, & Soil Pollution: Focus 8, 77-87, 2008
262008
Design of a web-based information system for ambient environmental data
AG Triantafyllou, V Evagelopoulos, S Zoras
Journal of environmental management 80 (3), 230-236, 2006
252006
Elevated stacks’ pollutants’ dispersion and its contributions to photochemical smog formation in a heavily industrialized area
L Aidaoui, AG Triantafyllou, A Azzi, SK Garas, VN Matthaios
Air Quality, Atmosphere & Health 8, 213-227, 2015
222015
MODELLING OF PM 2. 5 EPISODES IN FOUR CITIES OF NORTHWESTERN GREECE
S Zoras, AG Triantafyllou, V Evagelopoulos
Fresenius Environmental Bulletin 15 (4), 306-313, 2006
192006
Performance and evaluation of a coupled prognostic model TAPM over a mountainous complex terrain industrial area
VN Matthaios, AG Triantafyllou, TA Albanis, V Sakkas, S Garas
Theoretical and applied climatology 132, 885-903, 2018
182018
On the degradation of air quality due to SO {sub 2} and PM {sub 10} in the Eordea Basin, Greece
A Triantafyllou, PA Kassomenos, G Kallos
Meteorologische Zeitschrift 8, 1999
161999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20