Παρακολούθηση
Anna Babarczy
Anna Babarczy
Hungarian Research Centre for Linguistics and Budapest University of Technology and Economics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ttk.bme.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A test of the leaf-ancestor metric for parse accuracy
G Sampson, A Babarczy
Natural Language Engineering 9 (4), 365-380, 2003
822003
Exhaustivity in focus: Experimental evidence from Hungarian
M Gerőcs, A Babarczy, B Surányi
Palackỳ University Press, 2014
472014
Grammar without grammaticality: Growth and limits of grammatical precision
G Sampson, A Babarczy
Walter de Gruyter, 2013
342013
The role of Theory of Mind, grammatical competence and metapragmatic awareness in irony comprehension
M Szücs, A Babarczy
Pragmatics at its Interfaces 17, 129-147, 2017
282017
Natural language question processing for hungarian deep web searcher
D Tikk, ZT Kardkovács, Z Andriska, G Magyar, A Babarczy, I Szakadát
Second IEEE International Conference on Computational Cybernetics, 2004 …, 2004
202004
Definitional and human constraints on structural annotation of English
G Sampson, A Babarczy
Natural Language Engineering 14 (4), 471-494, 2008
192008
Definitional, personal, and mechanical constraints on part of speech annotation performance
A Babarczy, J Carroll, G Sampson
Natural Language Engineering 12 (1), 77-90, 2006
192006
A kognitív kontroll és a preverbális fókusz értelmezése
A Babarczy, A Balázs
Szavadd ne feledd, 151-164, 2016
162016
Linguistic focus guides attention during the encoding and refreshing of Working Memory content
T Káldi, A Babarczy
Journal of Memory and Language 116, 104187, 2021
152021
The Hungarian Labour Market: Review and Analysis 2010
K Fazekas, A Lovász, Á Telegdy, G Kéudi, A Babarczy, Á Kozma
Institute of Economics, HAS, 2010
132010
Linguistic exhaustivity inference is context dependent: A visual-world eye-tracking study on Hungarian focus
T Káldi, A Babarczy
Acta Linguistica Academica 65 (4), 547-595, 2018
122018
Negation and word order in Hungarian child language
A Babarczy
Lingua 116 (3), 377-392, 2006
122006
Hunpars: a rule-based sentence parser for Hungarian
A Babarczy, B Gábor, G Hamp, A Rung, I Szakadát
Proceedings of the 6th International Symposium on Computational Intelligence, 2005
122005
Hungarian focus: presuppositional content and exhaustivity revisited
T Káldi, A Babarczy, Á Bende-Farkas
Language use and linguistic structure. proceedings of the olomouc …, 2016
92016
A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák: egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei
T Káldi, A Babarczy
MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016
92016
Limits to annotation precision
G Sampson, A Babarczy
Proceedings of 4th International Workshop on Linguistically Interpreted …, 2003
92003
The automatic identification of conceptual metaphors in Hungarian texts: A corpus-based analysis
A Babarczy, I Bencze, I Fekete, E Simon
Proceedings of the LREC 2010 Workshop on Methods for the automatic …, 2010
82010
Automatic acquisition of Hungarian subcategorization frames
A Serény, E Simon, A Babarczy
9th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational …, 2008
82008
Logical and pragmatic meaning in the interpretation of connectives: Scalar implicatures and “shallow” processing
I Fekete, M Gerőcs, A Babarczy, B Surányi
Palackỳ University Press, 2014
72014
A fogalmi metaforák és a szövegstatisztika szerepe a metaforák felismerésében
B Anna, S Eszter
Prószéky Gábor–Váradi Tamás (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok …, 2012
62012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20