Παρακολούθηση
Zebensui Morales-Reyes
Zebensui Morales-Reyes
Postdoc at Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC; Córdoba, Spain)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesa.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Roles of raptors in a changing world: from flagships to providers of key ecosystem services
JA Donázar, A Cortés-Avizanda, JA Fargallo, A Margalida, M Moleón, ...
Ardeola 63 (1), 181-234, 2016
1912016
Human-carnivore relations: A systematic review
J Lozano, A Olszańska, Z Morales-Reyes, AA Castro, AF Malo, M Moleón, ...
Biological Conservation 237, 480-492, 2019
952019
Supplanting ecosystem services provided by scavengers raises greenhouse gas emissions
Z Morales-Reyes, JM Pérez-García, M Moleón, F Botella, M Carrete, ...
Scientific Reports 5 (1), 7811, 2015
952015
Farmer perceptions of the ecosystem services provided by scavengers: what, who and to whom
Z Morales‐Reyes, B Martín‐López, M Moleón, P Mateo‐Tomás, F Botella, ...
Conservation Letters 11 (2), e12392, 2018
822018
Scavenging in the Anthropocene: human impact drives vertebrate scavenger species richness at a global scale
E Sebastián-González, JM Barbosa, JM Pérez-García, Z Morales-Reyes, ...
Global Change Biology 25 (9), 3005-3017, 2019
732019
Scavenging efficiency and red fox abundance in Mediterranean mountains with and without vultures
Z Morales-Reyes, JA Sánchez-Zapata, E Sebastián-González, F Botella, ...
Acta Oecologica 79, 81-88, 2017
422017
Evaluation of the network of protection areas for the feeding of scavengers in Spain: from biodiversity conservation to greenhouse gas emission savings
Z Morales‐Reyes, JM Pérez‐García, M Moleón, F Botella, M Carrete, ...
Journal of Applied Ecology 54 (4), 1120-1129, 2017
412017
Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecography 43 (8), 1143-1155, 2020
352020
Human-carnivore relations: conflicts, tolerance and coexistence in the American West
M Expósito-Granados, AJ Castro, J Lozano, JA Aznar-Sánchez, ...
Environmental Research Letters 14 (12), 123005, 2019
342019
Avoidance of carnivore carcasses by vertebrate scavengers enables colonization by a diverse community of carrion insects
C Muñoz-Lozano, D Martín-Vega, C Martínez-Carrasco, ...
PLOS ONE 14 (8), e0221890, 2019
342019
Rethinking megafauna
M Moleón, JA Sánchez-Zapata, JA Donázar, E Revilla, B Martín-López, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 287 (1922), 20192643, 2020
302020
Shepherds’ local knowledge and scientific data on the scavenging ecosystem service: insights for conservation
Z Morales-Reyes, B Martín-López, M Moleón, P Mateo-Tomás, PP Olea, ...
Ambio 48 (1), 48-60, 2019
272019
Rewilding traditional grazing areas affects scavenger assemblages and carcass consumption patterns
E Arrondo, Z Morales-Reyes, M Moleón, A Cortés-Avizanda, JA Donázar, ...
Basic and Applied Ecology 41, 56-66, 2019
252019
Role of scavengers in providing non-material contributions to people
N Aguilera-Alcalá, Z Morales-Reyes, B Martín-López, M Moleón, ...
Ecological Indicators 117, 106643, 2020
242020
Probing into farmers’ perceptions of a globally endangered ecosystem service provider
M García-Alfonso, Z Morales-Reyes, L Gangoso, W Bouten, ...
Ambio 48 (8), 900-912, 2019
192019
Scientific priorities and shepherds' perceptions of ungulate's contributions to people in rewilding landscapes
R Pascual-Rico, B Martín-López, JA Sánchez-Zapata, Z Morales-Reyes
Science of The Total Environment 705, 135876, 2020
132020
Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks
E Sebastián-González, Z Morales-Reyes, F Botella, L Naves-Alegre, ...
Ecology 102 (12), e03519, 2021
122021
Usually hated, sometimes loved: A review of wild ungulates' contributions to people
R Pascual-Rico, Z Morales-Reyes, N Aguilera-Alcalá, A Olszańska, ...
Science of The Total Environment 801, 149652, 2021
92021
Economic valuation of non-material contributions to people provided by avian scavengers: Harmonizing conservation and wildlife-based tourism
R García-Jiménez, Z Morales-Reyes, JM Pérez-García, A Margalida
Ecological Economics 187, 107088, 2021
72021
Which bait should I use? Insights from a camera trap study in a highly diverse cerrado forest
E Sebastián-González, Z Morales-Reyes, L Naves-Alegre, ...
European Journal of Wildlife Research 66 (6), 99, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20