Παρακολούθηση
Martin Raussen
Martin Raussen
Professor with special responsabilities (Mathematics), Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault
Theoretical Computer Science 357 (1-3), 241-278, 2006
203*2006
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault
Theoretical Computer Science 357 (1-3), 241-278, 2006
1622006
Detecting deadlocks in concurrent systems
L Fajstrup, E Goubault, M Raußen
International Conference on Concurrency Theory, 332-347, 1998
1161998
Directed algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
Springer, 2016
852016
Dihomotopy as a tool in state space analysis tutorial
E Goubault, M Raussen
Latin American Symposium on Theoretical Informatics, 16-37, 2002
682002
Components of the fundamental category
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault, E Haucourt
Applied Categorical Structures 12 (1), 81-108, 2004
662004
Reparametrizations of continuous paths.
U Fahrenberg, M Raussen
Journal of Homotopy and Related structures 2 (2), 93-117, 2007
332007
On the classification of dipaths in geometric models for concurrency
M Raussen
Mathematical Structures in Computer Science 10 (4), 427-457, 2000
332000
Rational homotopy of spaces of maps into spheres and complex projective spaces
JM Møller, M Raussen
Transactions of the American Mathematical Society, 721-732, 1985
331985
Trace spaces: An efficient new technique for state-space reduction
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
European Symposium on Programming, 274-294, 2012
312012
Simplicial models of trace spaces
M Raussen
Algebraic & Geometric Topology 10 (3), 1683-1714, 2010
312010
Invariants of directed spaces
M Raussen
Applied Categorical Structures 15 (4), 355-386, 2007
312007
Trace spaces in a pre-cubical complex
M Raussen
Topology and its Applications 156 (9), 1718-1728, 2009
282009
Interview with Mikhail Gromov
M Raussen, C Skau
Notices of the AMS 57 (3), 391-403, 2010
262010
State spaces and dipaths up to dihomotopy
M Raussen
Homology, Homotopy and Applications 5 (2), 257-280, 2003
232003
Elementary differential geometry: curves and surfaces
M Raussen
Aalborg University, Denmark, 2008
222008
Simplicial models for trace spaces II: General higher dimensional automata
M Raussen
Algebraic & Geometric Topology 12 (3), 1741-1761, 2012
192012
Interview with Jean-Pierre Serre
M Raussen, C Skau
Notices of AMS 51 (2), 210-214, 2004
192004
Homology of spaces of directed paths on Euclidean cubical complexes
M Raussen, K Ziemiański
Journal of Homotopy and Related Structures 9 (1), 67-84, 2014
182014
Interview with Michael Atiyah and Isadore Singer
M Raussen, C Skau
Matilde, 16-24, 2004
162004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20