Παρακολούθηση
Filippos Sofos
Filippos Sofos
Assistant Professor, Department of Physics, University of Thessaly, Lamia, GR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transport properties of liquid argon in krypton nanochannels: anisotropy and non-homogeneity introduced by the solid walls
F Sofos, T Karakasidis, A Liakopoulos
International Journal of Heat and Mass Transfer 52 (3-4), 735-743, 2009
1562009
Effects of wall roughness on flow in nanochannels
FD Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Physical Review E 79 (2), 026305, 2009
1232009
Surface wettability effects on flow in rough wall nanochannels
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Microfluidics and Nanofluidics 12, 25-31, 2012
762012
Effect of wall roughness on shear viscosity and diffusion in nanochannels
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
International Journal of Heat and Mass Transfer 53 (19-20), 3839-3846, 2010
762010
Friction factor in nanochannel flows
A Liakopoulos, F Sofos, TE Karakasidis
Microfluidics and Nanofluidics 20, 1-7, 2016
582016
Unified description of size effects of transport properties of liquids flowing in nanochannels
AE Giannakopoulos, F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
International journal of heat and mass transfer 55 (19-20), 5087-5092, 2012
582012
Non-equilibrium molecular dynamics investigation of parameters affecting planer nanochannel flows
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Journal of Contemporary Engineering Science 2, 283-298, 2009
572009
Artificial intelligence in physical sciences: Symbolic regression trends and perspectives
D Angelis, F Sofos, TE Karakasidis
Archives of Computational Methods in Engineering 30 (6), 3845-3865, 2023
402023
Parameters affecting slip length at the nanoscale
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10 (3), 648-650, 2013
402013
Darcy-Weisbach friction factor at the nanoscale: From atomistic calculations to continuum models
A Liakopoulos, F Sofos, TE Karakasidis
Physics of Fluids 29 (5), 2017
382017
Digital Storytelling, comics and new technologies in education: review, research and perspectives
M Sagri, F Sofos, D Mouzaki
International Education Journal: Comparative Perspectives 17 (4), 97-112, 2018
352018
A quasi-continuum multi-scale theory for self-diffusion and fluid ordering in nanochannel flows
AE Giannakopoulos, F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Microfluidics and nanofluidics 17, 1011-1023, 2014
342014
Molecular dynamics simulations of ion separation in nano-channel water flows using an electric field
F Sofos, TE Karakasidis, D Spetsiotis
Molecular Simulation 45 (17), 1395-1402, 2019
332019
Current trends in fluid research in the era of artificial intelligence: A review
F Sofos, C Stavrogiannis, KK Exarchou-Kouveli, D Akabua, G Charilas, ...
Fluids 7 (3), 116, 2022
312022
Analytical investigation of an incompressible viscous laminar Casson fluid flow past a stretching/shrinking sheet
US Mahabaleshwar, T Maranna, F Sofos
Scientific Reports 12 (1), 18404, 2022
262022
Molecular dynamics simulation on flows in nano-ribbed and nano-grooved channels
F Sofos, TE Karakasidis, AE Giannakopoulos, A Liakopoulos
Heat and Mass Transfer 52, 153-162, 2016
262016
Fluid flow at the nanoscale: How fluid properties deviate from the bulk
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Nanoscience and Nanotechnology Letters 5 (4), 457-460, 2013
212013
How wall properties control diffusion in grooved nanochannels: A molecular dynamics study
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Heat and Mass Transfer 49, 1081-1088, 2013
202013
A novel image processing method to determine the nutritional condition of lobsters
P Berillis, C Simon, E Mente, F Sofos, IT Karapanagiotidis
Micron 45, 140-144, 2013
202013
A combined clustering/symbolic regression framework for fluid property prediction
F Sofos, A Charakopoulos, K Papastamatiou, TE Karakasidis
Physics of Fluids 34 (6), 2022
182022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20