Παρακολούθηση
David Newman
David Newman
Research Faculty, Computer Science, University of California Irvine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uci.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UCI machine learning repository
A Asuncion, DJ Newman
6942*2007
Automatic evaluation of topic coherence
D Newman, JH Lau, K Grieser, T Baldwin
Human language technologies: The 2010 annual conference of the North …, 2010
11812010
Mineral Dust Entrainment and Deposition (DEAD) model: Description and 1990s dust climatology
CS Zender, H Bian, D Newman
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 108 (D14), 2003
11812003
UCI machine learning repository, 2007
A Asuncion, DJ Newman
9032007
A collapsed variational Bayesian inference algorithm for latent Dirichlet allocation
Y Teh, D Newman, M Welling
Advances in neural information processing systems 19, 2006
7482006
Fast collapsed gibbs sampling for latent dirichlet allocation
I Porteous, D Newman, A Ihler, A Asuncion, P Smyth, M Welling
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
7392008
Machine reading tea leaves: Automatically evaluating topic coherence and topic model quality
JH Lau, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the …, 2014
5532014
Distributed algorithms for topic models.
D Newman, A Asuncion, P Smyth, M Welling
Journal of Machine Learning Research 10 (8), 2009
5172009
UCI repository of machine learning databases, University of California, Irvine
DJ Newman
http://www. ics. uci. edu/mlearn/MLRepository. html, 1998
4151998
UCI repository of machine learning databases, 1998
DJ Newman, S Hettich, CL Blake, CJ Merz
3411998
Distributed inference for latent dirichlet allocation
D Newman, P Smyth, M Welling, A Asuncion
Advances in neural information processing systems 20, 2007
3282007
Automatic labelling of topic models
JH Lau, K Grieser, D Newman, T Baldwin
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
3122011
Clustering more than two million biomedical publications: Comparing the accuracies of nine text-based similarity approaches
KW Boyack, D Newman, RJ Duhon, R Klavans, M Patek, JR Biberstine, ...
PloS one 6 (3), e18029, 2011
3052011
Spatial heterogeneity in aeolian erodibility: Uniform, topographic, geomorphic, and hydrologic hypotheses
CS Zender, D Newman, O Torres
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 108 (D17), 2003
2342003
Evaluating topic models for digital libraries
D Newman, Y Noh, E Talley, S Karimi, T Baldwin
Proceedings of the 10th annual joint conference on Digital libraries, 215-224, 2010
2332010
Improving topic coherence with regularized topic models
D Newman, EV Bonilla, W Buntine
Advances in neural information processing systems 24, 2011
2282011
Statistical entity-topic models
D Newman, C Chemudugunta, P Smyth
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
2252006
Topicnets: Visual analysis of large text corpora with topic modeling
B Gretarsson, J O’donovan, S Bostandjiev, T Höllerer, A Asuncion, ...
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 3 (2), 1-26, 2012
2192012
Probabilistic topic decomposition of an eighteenth‐century American newspaper
DJ Newman, S Block
Journal of the American Society for Information Science and Technology 57 (6 …, 2006
2132006
Care and feeding of topic models: Problems, diagnostics, and improvements
J Boyd-Graber, D Mimno, D Newman
Handbook of mixed membership models and their applications 225255, 2014
1982014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20