Παρακολούθηση
Nadia Pourmohammad-Zia
Nadia Pourmohammad-Zia
Άλλα ονόματαNadia Pourmohammadzia
Assistant Professor at TU Delft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A lot-sizing model with backordering under hybrid linked-to-order multiple advance payments and delayed payment
NP Zia, AA Taleizadeh
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 82, 19-37, 2015
1152015
Joint optimal dynamic pricing and replenishment policies for items with simultaneous quality and physical quantity deterioration
M Rabbani, NP Zia, H Rafiei
Applied Mathematics and Computation 287, 149-160, 2016
622016
Coordinated replenishment and marketing policies for non-instantaneous stock deterioration problem
M Rabbani, NP Zia, H Rafiei
Computers & Industrial Engineering 88, 49-62, 2015
482015
Partial linked-to-order delayed payment and life time effects on decaying items ordering
AA Taleizadeh, N Pourmohammad-Zia, I Konstantaras
Operational Research 21, 2077-2099, 2021
292021
Food supply chain coordination for growing items: A trade-off between market coverage and cost-efficiency
N Pourmohammad-Zia, B Karimi, J Rezaei
International Journal of Production Economics 242, 108289, 2021
252021
Optimal replenishment and breeding policies for growing items
N Pourmohammad-Zia, B Karimi
Arabian Journal for Science and Engineering 45 (8), 7005-7015, 2020
192020
Dynamic pricing and inventory control policies in a food supply chain of growing and deteriorating items
N Pourmohammad-Zia, B Karimi, J Rezaei
Annals of Operations Research, 1-40, 2021
172021
A hybrid fuzzy approach for the closed-loop supply chain network design under uncertainty
R Tavakkoli-Moghaddam, S Sadri, N Pourmohammad-Zia, M Mohammadi
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 28 (6), 2811-2826, 2015
172015
Joint optimal inventory, dynamic pricing and advertisement policies for non-instantaneous deteriorating items
M Rabbani, NP Zia, H Rafiei
RAIRO-Operations Research 51 (4), 1251-1267, 2017
152017
A sustainable lot-sizing model with partial backordering
VR Soleymanfar, AA Taleizadeh, NP Zia
International Journal of Advanced Operations Management 7 (2), 157-172, 2015
152015
Co-procurement: making the most of collaborative procurement
J Rezaei, N Pourmohammadzia, C Dimitropoulos, L Tavasszy, ...
International journal of production research 58 (15), 4529-4540, 2020
122020
A robust optimization approach for platooning of automated ground vehicles in port hinterland corridors
N Pourmohammad-Zia, F Schulte, RG González-Ramírez, S Voß, ...
Computers & Industrial Engineering 177, 109046, 2023
112023
Platooning of automated ground vehicles to connect port and hinterland: A multi-objective optimization approach
N Pourmohammad-Zia, F Schulte, D Souravlias, RR Negenborn
International Conference on Computational Logistics, 428-442, 2020
112020
Platform-based platooning to connect two autonomous vehicle areas
N Pourmohammad-Zia, F Schulte, RR Negenborn
2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation …, 2020
112020
Optimal dynamic pricing and replenishment policies for deteriorating items
M Rabbani, N Zia, H Rafiei
International Journal of Industrial Engineering Computations 5 (4), 621-630, 2014
112014
A hybrid model for supplier selection and order allocation in supply chain
MM Nasiri, N Pourmohammad Zia
Advances in Industrial Engineering 49 (1), 117-128, 2015
92015
A review of the research developments on inventory management of growing items
N Pourmohammad-Zia
Journal of Supply Chain Management Science 2 (3-4), 71-84, 2021
82021
Equitable post-disaster relief distribution: a robust multi-objective multi-stage optimization approach
S Soghrati Ghasbeh, N Pourmohammadzia, M Rabbani
Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 12 (4), 618-651, 2022
72022
A trust-based performance measurement modeling using t-norm and t-conorm operators
A Azadeh, NP Zia, M Saberi, FK Hussain, JH Yoon, OK Hussain, S Sadri
Applied Soft Computing 30, 491-500, 2015
62015
Economic manufacturing model under partial backordering and sustainability considerations
VR Soleymanfar, AA Taleizadeh, N Pourmohammad Zia
Journal of Industrial and Systems Engineering 8 (2), 86-96, 2015
52015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20