Mikael Svante Andersson
Mikael Svante Andersson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kemi.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Magnetic structure of the magnetocaloric compound AlFe 2 B 2
J Cedervall, MS Andersson, T Sarkar, EK Delczeg-Czirjak, L Bergqvist, ...
Journal of Alloys and Compounds, 2016
452016
Remanence plots as a probe of spin disorder in magnetic nanoparticles
JA De Toro, M Vasilakaki, SS Lee, MS Andersson, PS Normile, ...
Chemistry of Materials 29 (19), 8258-8268, 2017
442017
Magnetic compensation, field-dependent magnetization reversal, and complex magnetic ordering in Co 2 TiO 4
S Nayak, S Thota, DC Joshi, M Krautz, A Waske, A Behler, J Eckert, ...
Physical Review B 92 (21), 214434, 2015
392015
On the nature of magnetic state in the spinel Co2SnO4
S Thota, V Narang, S Nayak, S Sambasivam, BC Choi, T Sarkar, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 27 (16), 166001, 2015
312015
Size-dependent surface effects in maghemite nanoparticles and its impact on interparticle interactions in dense assemblies
MS Andersson, R Mathieu, SS Lee, PS Normile, G Singh, P Nordblad, ...
Nanotechnology 26 (47), 475703, 2015
282015
Phase diagram, structures and magnetism of the FeMnP 1− x Si x-system
V Höglin, J Cedervall, MS Andersson, T Sarkar, M Hudl, P Nordblad, ...
RSC Advances 5 (11), 8278-8284, 2015
282015
Tailoring Magnetic Behavior in the Tb-Au-Si Quasicrystal Approximant System
GH Gebresenbut, MS Andersson, P Nordblad, M Sahlberg, C Pay Gómez
Inorganic chemistry 55 (5), 2001-2008, 2016
202016
Thermally induced magnetic relaxation in square artificial spin ice
MS Andersson, SD Pappas, H Stopfel, E Östman, A Stein, P Nordblad, ...
Scientific reports 6, 37097, 2016
192016
Hydrogenation-Induced Structure and Property Changes in the Rare-Earth Metal Gallide NdGa: Evolution of a [GaH] 2–Polyanion Containing Peierls-like Ga–H Chains
J Ångström, R Johansson, T Sarkar, MH Sørby, C Zlotea, MS Andersson, ...
Inorganic chemistry, 2016
182016
Long range ordered magnetic and atomic structures of the quasicrystal approximant in the Tb-Au-Si system
Girma Gebresenbut, Mikael Svante Andersson, Přemysl Beran, Pascal Manuel ...
Journal of Physics: Condensed Matter 26 (32), 322202, 2014
182014
Analysis of Dihydrogen Bonding in Ammonium Borohydride
S Filippov, JB Grinderslev, MS Andersson, JA Armstrong, M Karlsson, ...
The Journal of Physical Chemistry C, 2019
142019
Temperature-dependent structural and magnetic properties of R2MMnO6 double perovskites (R = Dy, Gd; M = Ni, Co)
SA Ivanov, MS Andersson, J Cedervall, E Lewin, M Sahlberg, GV Bazuev, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 29 (21), 18581-18592, 2018
142018
Effects of the individual particle relaxation time on superspin glass dynamics
MS Andersson, JA De Toro, SS Lee, PS Normile, P Nordblad, R Mathieu
Physical Review B 93 (5), 054407, 2016
142016
Radiation-induced synthesis of nanoscale Co-and Ni-based electro-catalysts on carbon for the oxygen reduction reaction
IL Soroka, NV Tarakina, A Hermansson, L Bigum, R Widerberg, ...
Dalton Transactions 46 (30), 9995-10002, 2017
132017
Demagnetization effects in dense nanoparticle assemblies
PS Normile, MS Andersson, R Mathieu, SS Lee, G Singh, JA De Toro
Applied Physics Letters 109 (15), 152404, 2016
132016
Irreversible structure change of the as prepared FeMnP< sub> 1− x</sub> Si< sub> x</sub>-structure on the initial cooling through the curie temperature
V Höglin, J Cedervall, MS Andersson, T Sarkar, P Nordblad, M Sahlberg
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374, 455-458, 2015
122015
Simultaneous individual and dipolar collective properties in binary assemblies of magnetic nanoparticles
EH Sánchez, M Vasilakaki, SS Lee, PS Normile, G Muscas, M Murgia, ...
Chemistry of Materials 32 (3), 969-981, 2020
112020
Hydrogenation induced structure and property changes in GdGa
R Nedumkandathil, VF Kranak, R Johansson, J Ångström, O Balmes, ...
Journal of Solid State Chemistry 239, 184-191, 2016
102016
Magnetic and mechanical effects of Mn substitutions in AlFe2B2
J Cedervall, MS Andersson, D Iuşan, EK Delczeg-Czirjak, U Jansson, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019
92019
Magnetic properties of nanoparticle compacts with controlled broadening of the particle size distribution
MS Andersson, R Mathieu, PS Normile, SS Lee, G Singh, P Nordblad, ...
Physical Review B 95 (18), 184431, 2017
82017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20