Παρακολούθηση
Sabine C. Langer
Sabine C. Langer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-braunschweig.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scaled boundary finite element method for acoustics
L Lehmann, S Langer, D Clasen
Journal of Computational Acoustics 14 (04), 489-506, 2006
702006
Parallel computation of 3-D soil-structure interaction in time domain with a coupled FEM/SBFEM approach
M Schauer, JE Roman, ES Quintana-Ortí, S Langer
Journal of Scientific Computing 52 (2), 446-467, 2012
522012
A genetically optimized neural classifier applied to numerical pile integrity tests considering concrete piles
E Protopapadakis, M Schauer, E Pierri, AD Doulamis, GE Stavroulakis, ...
Computers & Structures 162, 68-79, 2016
352016
Analyses of sound transmission through windows by coupled finite and boundary element methods
S Langer, H Antes
Acta Acustica united with Acustica 89 (1), 78-85, 2003
352003
Large scale simulation of wave propagation in soils interacting with structures using FEM and SBFEM
M Schauer, S Langer, JE Roman, ES Quintana-Orti
Journal of Computational Acoustics 19 (01), 75-93, 2011
302011
Finite element approach for flanking transmission in building acoustics
D Clasen, S Langer
Building Acoustics 14 (1), 1-14, 2007
252007
Coupling boundary elements to a raytracing procedure
S Hampel, S Langer, AP Cisilino
International journal for numerical methods in engineering 73 (3), 427-445, 2008
242008
Schalltransmission durch Isolierverglasung, Vol. 41, Braunschweiger Schriften zur Mechanik
S Langer
Mechanik-Zentrum, Tech. Univ. of Braunschweig, Braunschweig, GER, 2001
17*2001
Aircraft Noise Assessment—From Single Components to Large Scenarios
J Delfs, L Bertsch, C Zellmann, L Rossian, E Kian Far, T Ring, SC Langer
Energies 11 (2), 429, 2018
152018
Identification of Material Parameters for the Simulation of Acoustic Absorption of Fouled Sintered Fiber Felts
N Lippitz, C Blech, S Langer, J Rösler
Materials 9 (8), 709, 2016
132016
Time domain boundary element method
S Langer, M Schanz
Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids-Finite and Boundary …, 2008
132008
Design and Additive Manufacturing of Porous Sound Absorbers—A Machine-Learning Approach
S Kuschmitz, TP Ring, H Watschke, SC Langer, T Vietor
Materials 14 (7), 1747, 2021
122021
Numerical prediction of passenger cabin noise due to jet noise by an ultra–high–bypass ratio engine
C Blech, CK Appel, R Ewert, JW Delfs, SC Langer
Journal of Sound and Vibration 464, 114960, 2020
122020
Numerical assessment of the vibration control effects of porous liners on an over-the-wing propeller configuration
SC Beck, L Müller, SC Langer
CEAS Aeronautical Journal 7 (2), 275-286, 2016
122016
Numerical Simulations of Pile Integrity Tests Using a Coupled FEM SBFEM Approach
M Schauer, S Langer
PAMM 12 (1), 547-548, 2012
122012
Numerical modelling of additively manufactured acoustic black holes
S Rothe, C Blech, H Watschke, T Vietor, SC Langer
Proceedings of the Inter-Noise 2018 47th International Congress and …, 2018
112018
Optimal adaptation of acoustic black holes by evolutionary optimization algorithms
S Rothe, V Ghaffari Mejlej, SC Langer, T Vietor
PAMM 16 (1), 625-626, 2016
112016
Uncertainties and validation procedures for the compact measurement setup
JH Schmidt, V Witstock, SC Langer
INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 249 (4), 3483-3491, 2014
112014
Sound quality assessment of a medium-range aircraft with enhanced fan-noise shielding design
G Felix Greco, L Bertsch, TP Ring, SC Langer
CEAS Aeronautical Journal 12 (3), 481-493, 2021
102021
Efficient simulation of sound insulation in building acoustics
D Clasen, S Langer, M Schanz
Proceedings of the Joint Congress CFA/DAGA'04, 303-304, 2004
102004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20