Παρακολούθηση
Alex Aiken
Alex Aiken
Professor of Computer Science, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Winnowing: local algorithms for document fingerprinting
S Schleimer, DS Wilkerson, A Aiken
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
17522003
Scalable statistical bug isolation
B Liblit, M Naik, AX Zheng, A Aiken, MI Jordan
Acm Sigplan Notices 40 (6), 15-26, 2005
11282005
A first step towards automated detection of buffer overrun vulnerabilities.
DA Wagner, JS Foster, EA Brewer, A Aiken
NDSS 20 (0), 0, 2000
10822000
Legion: Expressing locality and independence with logical regions
M Bauer, S Treichler, E Slaughter, A Aiken
SC'12: Proceedings of the International Conference on High Performance …, 2012
7972012
Bug Isolation via Remote Program Sampling
A Aiken
Proceedings of the ACM SIGPLAN 2003 Conference on Programming Language …, 2003
772*2003
Titanium: a high‐performance Java dialect
K Yelick, L Semenzato, G Pike, C Miyamoto, B Liblit, A Krishnamurthy, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 10 (11‐13), 825-836, 1998
7421998
Effective static race detection for Java
M Naik, A Aiken, J Whaley
Proceedings of the 27th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2006
7032006
Sequoia: programming the memory hierarchy
K Fatahalian, DR Horn, TJ Knight, L Leem, M Houston, JY Park, M Erez, ...
Proceedings of the 2006 ACM/IEEE Conference on Supercomputing, 83, 2006
6802006
Apposcopy: Semantics-based detection of android malware through static analysis
Y Feng, S Anand, I Dillig, A Aiken
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT international symposium on foundations …, 2014
5542014
Static Detection of Security Vulnerabilities in Scripting Languages.
Y Xie, A Aiken
USENIX Security Symposium 15, 179-192, 2006
5452006
Flow-sensitive type qualifiers
JS Foster, T Terauchi, A Aiken
Proceedings of the ACM SIGPLAN 2002 Conference on Programming language …, 2002
4572002
Type inclusion constraints and type inference
A Aiken, EL Wimmers
Proceedings of the conference on Functional programming languages and …, 1993
4501993
Beyond Data and Model Parallelism for Deep Neural Networks.
Z Jia, M Zaharia, A Aiken
Proceedings of Machine Learning and Systems 1, 1-13, 2019
4242019
A theory of type qualifiers
JS Foster, M Fähndrich, A Aiken
ACM SIGPLAN Notices 34 (5), 192-203, 1999
4101999
Optimal loop parallelization
A Aiken, A Nicolau
ACM SIGPLAN Notices 23 (7), 308-317, 1988
3901988
Stochastic superoptimization
E Schkufza, R Sharma, A Aiken
ACM SIGARCH Computer Architecture News 41 (1), 305-316, 2013
3782013
Secure information flow as a safety problem
T Terauchi, A Aiken
International Static Analysis Symposium, 352-367, 2005
3732005
Soft typing with conditional types
A Aiken, EL Wimmers, TK Lakshman
Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1994
3351994
Liszt: a domain specific language for building portable mesh-based PDE solvers
Z DeVito, N Joubert, F Palacios, S Oakley, M Medina, M Barrientos, ...
Proceedings of 2011 international conference for high performance computing …, 2011
3262011
Behavior of database production rules: Termination, confluence, and observable determinism
A Aiken, J Widom, JM Hellerstein
Proceedings of the 1992 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1992
3221992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20