Παρακολούθηση
Maria Gialeli
Maria Gialeli
Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Relationship of Ketogenic Diet with Neurodegenerative and Psychiatric Diseases: A Scoping Review from Basic Research to Clinical Practice
M Mentzelou, A Dakanalis, GK Vasios, M Gialeli, SK Papadopoulou, ...
Nutrients 15 (10), 2270, 2023
102023
The Global Growth of ‘Sustainable Diet’during Recent Decades, a Bibliometric Analysis
M Gialeli, AY Troumbis, C Giaginis, SK Papadopoulou, I Antoniadis, ...
Sustainability 15 (15), 11957, 2023
62023
Christian Orthodox Fasting as a Traditional Diet with Low Content of Refined Carbohydrates That Promotes Human Health: A Review of the Current Clinical Evidence
C Giaginis, M Mantzorou, SK Papadopoulou, M Gialeli, AY Troumbis, ...
Nutrients 15 (5), 1225, 2023
52023
Conservation narratives and bibliogrammatic networks in the conservation landscape
AY Troumbis, H Sideropoulos, M Gialeli, GK Vasios
Environmental Conservation 50 (2), 125-129, 2023
12023
Antioxidant Activity of Medicinal Plants and Herbs of North Aegean, Greece: Current Clinical Evidence and Future Perspectives
E Poulios, GK Vasios, E Psara, G Antasouras, M Gialeli, E Pavlidou, ...
The Natural Products Journal 14 (3), 31-44, 2024
2024
Sustainability Through Local Gastronomy: The Case of Wild Rabbit’s Consumption in Lemnos Island, Greece
GK Vasios, M Gialeli, I Antoniadis, AY Troumbis
The International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism …, 2023
2023
Transforming wild rabbits’ overpopulation problem into a local biotic resource of Lemnos island
GK VASIOS, M GIALELI, F ZARAGKALI, A ROUMELIOTI, G TSIOTA, ...
18th International Conference on Environmental Science and Technology, 2023
2023
The Mediterranean diet as a feeding protocol for hospitalized patients with COVID-19
G Antasouras, M Gialeli, G Vasios, AY Troumbis, N Kavantzas, C Giaginis
Public Health Toxicology 2 (Supplement 1), 2022
2022
Sustainability and its role in human well-being: A bibliometric analysis
F Zaragkali, M Gialeli, AY Troumbis, G Antasouras, C Giaginis, GK Vasios
Public Health Toxicology 2 (Supplement 1), 2022
2022
Evaluation of the effect of intermittent fasting on human health and well-being indicators
M Zeimpeki, E Psara, G Antasouras, M Gialeli, M Mantzorou, G Vasios, ...
Public Health Toxicology 2 (Supplement 1), 2022
2022
Mediterranean diet and environment: A reciprocal symbiotic relationship
G Antasouras, M Gialeli, GK Vasios, AY Troumbis, N Kavantzas, ...
Public Health Toxicology 2 (Supplement 1), 2022
2022
Studying sustainable diets with bibliometric analysis for the past thirty-five years
M Gialeli, F Zaragkali, AY Troumbis, G Antasouras, C Giaginis, GK Vasios
Public Health Toxicology 2 (Supplement 1), 2022
2022
Εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ: αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής διοίκησης
ΜΚ Γιαλελή
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13