Παρακολούθηση
Papadopoulou Lambrini
Papadopoulou Lambrini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Development of micro-and nano-porous composite materials by processing cellulose with ionic liquids and supercritical CO 2
C Tsioptsias, A Stefopoulos, I Kokkinomalis, L Papadopoulou, ...
Green Chemistry 10 (9), 965-971, 2008
1832008
Hydroxy carbonate apatite formation on particulate bioglass in vitro as a function of time
E Kontonasaki, T Zorba, L Papadopoulou, E Pavlidou, X Chatzistavrou, ...
Crystal Research and Technology: Journal of Experimental and Industrial …, 2002
1072002
Characterization, heavy metal content and health risk assessment of urban road dusts from the historic center of the city of Thessaloniki, Greece
A Bourliva, C Christophoridis, L Papadopoulou, K Giouri, ...
Environmental geochemistry and health 39 (3), 611-634, 2017
982017
Study of road dust magnetic phases as the main carrier of potentially harmful trace elements
A Bourliva, L Papadopoulou, E Aidona
Science of the Total Environment 553, 380-391, 2016
722016
Color stability of lithium disilicate ceramics after aging and immersion in common beverages
ES Palla, E Kontonasaki, N Kantiranis, L Papadopoulou, T Zorba, ...
The Journal of prosthetic dentistry 119 (4), 632-642, 2018
692018
Natural radioactivity and radiation index of the major plutonic bodies in Greece
A Papadopoulos, G Christofides, A Koroneos, L Papadopoulou, ...
Journal of environmental radioactivity 124, 227-238, 2013
652013
Microstructural characterization and comparative evaluation of physical, mechanical and biological properties of three ceramics for metal–ceramic restorations
E Kontonasaki, N Kantiranis, L Papadopoulou, X Chatzistavrou, ...
dental materials 24 (10), 1362-1373, 2008
602008
Preparation and characterization of cellulose acetate–Fe2O3 composite nanofibrous materials
C Tsioptsias, KG Sakellariou, I Tsivintzelis, L Papadopoulou, ...
Carbohydrate Polymers 81 (4), 925-930, 2010
572010
A novel method for producing tissue engineering scaffolds from chitin, chitin–hydroxyapatite, and cellulose
C Tsioptsias, I Tsivintzelis, L Papadopoulou, C Panayiotou
Materials Science and Engineering: C 29 (1), 159-164, 2009
552009
Seasonal and spatial variations of magnetic susceptibility and potentially toxic elements (PTEs) in road dusts of Thessaloniki city, Greece: A one-year monitoring period
A Bourliva, N Kantiranis, L Papadopoulou, E Aidona, C Christophoridis, ...
Science of The Total Environment 639, 417-427, 2018
502018
Comparative bioactivity study of 45S5 and 58S bioglasses in organic and inorganic environment
G Theodorou, OM Goudouri, E Kontonasaki, X Chatzistavrou, ...
Bioceramics Development and Applications 1, 2011
402011
Apatite formation on dental ceramics modified by a bioactive glass
E Kontonasaki, L Papadopoulou, T Zorba, E Pavlidou, ...
Journal of oral rehabilitation 30 (9), 893-902, 2003
392003
Effects of anthropogenic activities on the levels of heavy metals in marine surface sediments of the Thessaloniki Bay, Northern Greece: Spatial distribution, sources and …
C Christophoridis, A Bourliva, E Evgenakis, L Papadopoulou, K Fytianos
Microchemical Journal 149, 104001, 2019
382019
Reinforcement of a PMMA resin for interim fixed prostheses with silica nanoparticles
M Topouzi, E Kontonasaki, D Bikiaris, L Papadopoulou, ...
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 69, 213-222, 2017
382017
Odontogenic differentiation and biomineralization potential of dental pulp stem cells inside Mg-based bioceramic scaffolds under low-level laser treatment
A Theocharidou, A Bakopoulou, E Kontonasaki, E Papachristou, ...
Lasers in medical science 32 (1), 201-210, 2017
362017
Bactericidal and Bioactive Dental Composites
X Chatzistavrou, A Lefkelidou, L Papadopoulou, E Pavlidou, ...
Frontiers in Physiology 9, 103, 2018
342018
Human treated dentin matrices combined with Zn-doped, Mg-based bioceramic scaffolds and human dental pulp stem cells towards targeted dentin regeneration
A Bakopoulou, E Papachristou, M Bousnaki, C Hadjichristou, ...
Dental Materials 32 (8), e159-e175, 2016
342016
Attachment and proliferation of human periodontal ligament fibroblasts on bioactive glass modified ceramics
E Kontonasaki, A Sivropoulou, L Papadopoulou, P Garefis, ...
Journal of oral rehabilitation 34 (1), 57-67, 2007
342007
Modifying a dental ceramic by bioactive glass via the sol–gel route: characterization and bioactivity investigation
OM Goudouri, E Kontonasaki, A Theocharidou, L Papadopoulou, ...
Materials Chemistry and Physics 125 (1), 309-313, 2011
322011
Flexural strength and the probability of failure of cold isostatic pressed zirconia core ceramics
E Siarampi, E Kontonasaki, L Papadopoulou, N Kantiranis, T Zorba, ...
The Journal of prosthetic dentistry 108 (2), 84-95, 2012
312012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20