Παρακολούθηση
Vaggelis Saprikis
Vaggelis Saprikis
Associate Professor, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling users’ acceptance of mobile services
T Zarmpou, V Saprikis, A Markos, M Vlachopoulou
Electronic Commerce Research 12, 225-248, 2012
4512012
Perceptions towards online shopping: Analyzing the Greek university students' attitude
V Saprikis, A Chouliara, M Vlachopoulou
Communications of the IBIMA, 2010
1302010
Mobile shopping consumers’ behavior: An exploratory study and review
V Saprikis, A Markos, T Zarmpou, M Vlachopoulou
Journal of theoretical and applied electronic commerce research 13 (1), 71-90, 2018
1292018
Determinants of the intention to adopt mobile augmented reality apps in shopping malls among university students
V Saprikis, G Avlogiaris, A Katarachia
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 16 (3), 491-512, 2020
1112020
A comparative study of users versus non-users’ behavioral intention towards M-banking apps’ adoption
V Saprikis, G Avlogiaris, A Katarachia
Information 13 (1), 30, 2022
492022
Determinants of suppliers' level of use of B2B e‐marketplaces
V Saprikis, M Vlachopoulou
Industrial Management & Data Systems 112 (4), 619-643, 2012
432012
A literature review on users' behavioral intention toward chatbots' adoption
P Gatzioufa, V Saprikis
Applied Computing and Informatics, 2022
362022
Suppliers’ behavior on the post-adoption stage of business-to-business e-reverse auctions: An empirical study
V Saprikis
Telematics and Informatics 30 (2), 132-143, 2013
362013
Psychological Resilience and Burnout Levels in Occupational Therapists in Greece. An Epidemiological Nationwide Research
SA Katsiana, A., Galanakis, M., Saprikis, V., Tsiamitros, D.
Psychology 12, 84-106, 2021
23*2021
Modeling users’ acceptance of mobile social commerce: the case of ‘Instagram checkout’
V Saprikis, G Avlogiaris
Electronic Commerce Research 23 (1), 511-540, 2023
222023
Factors that determine the adoption intention of direct mobile purchases through social media apps
V Saprikis, G Avlogiaris
Information 12 (11), 449, 2021
202021
Examining Behavioral Intention Towards Social Commerce: An Empirical Investigation in University Students
V Saprikis
Proceedings of the 32nd IBIMA Conference, 831-843, 2018
172018
Examining behavioral intention toward mobile services: An empirical investigation in Greece
T Zarmpou, V Saprikis, M Vlachopoulou
International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA) 3 (2), 1-19, 2011
172011
Modeling Users' acceptance of social commerce
V Saprikis, A Markos
International Journal of E-Business Research (IJEBR) 14 (4), 28-50, 2018
162018
Investigating the Influential Factors Towards Mobile Services Adoption in Greece
M Zarmpou, T., Saprikis, V. & Vlachopoulou
Proceedings of the IADIS International Conference on e-Commerce, 69-76, 2010
16*2010
Investigating internet users’ perceptions towards online shopping: An empirical study on Greek university students
I Antoniadis, V Saprikis, K Poltitis
Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues …, 2014
152014
A longitudinal investigation on Greek university students’ perceptions towards online shopping
V Saprikis
Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO) 11 (1), 43-62, 2013
132013
Consumers’ attitudes towards advertisement in YouTube
II Antoniadis, VS Saprikis, EΕ Karteraki
Strategic Innovative Marketing and Tourism: 7th ICSIMAT, Athenian Riviera …, 2019
122019
Investigating factors influencing use of b2b e-marketplaces in Greek firms: the b2b e-MarkFLU framework
V Saprikis, M Vlachopoulou
International Journal of Business Research and Development 4 (1), 2012
102012
Cyberbullying and traditional bullying in Greece: an empirical study
M Papatsimouli, J Skordas, L Lazaridis, E Michailidi, V Saprikis, ...
arXiv preprint arXiv:1904.07188, 2019
82019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20