Παρακολούθηση
Brody Sandel
Brody Sandel
Department of Biology, Santa Clara University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
12822020
The influence of Late Quaternary climate-change velocity on species endemism
B Sandel, L Arge, B Dalsgaard, RG Davies, KJ Gaston, WJ Sutherland, ...
Science 334 (6056), 660-664, 2011
8532011
Plant functional trait change across a warming tundra biome
AD Bjorkman, IH Myers-Smith, SC Elmendorf, S Normand, N Rüger, ...
Nature 562 (7725), 57-62, 2018
6502018
Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research
JC Svenning, PBM Pedersen, CJ Donlan, R Ejrnæs, S Faurby, M Galetti, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (4), 898-906, 2016
5932016
Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change
C Sandom, S Faurby, B Sandel, JC Svenning
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1787), 20133254, 2014
5642014
Disequilibrium vegetation dynamics under future climate change
JC Svenning, B Sandel
American journal of botany 100 (7), 1266-1286, 2013
5112013
Global trait–environment relationships of plant communities
H Bruelheide, J Dengler, O Purschke, J Lenoir, B Jiménez-Alfaro, ...
Nature ecology & evolution 2 (12), 1906-1917, 2018
5062018
Functional trait space and the latitudinal diversity gradient
C Lamanna, B Blonder, C Violle, NJB Kraft, B Sandel, I Šímová, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (38), 13745-13750, 2014
3702014
Specialization of mutualistic interaction networks decreases toward tropical latitudes
M Schleuning, J Fründ, AM Klein, S Abrahamczyk, R Alarcón, M Albrecht, ...
Current biology 22 (20), 1925-1931, 2012
3452012
The bien r package: A tool to access the Botanical Information and Ecology Network (BIEN) database
BS Maitner, B Boyle, N Casler, R Condit, J Donoghue, SM Durán, ...
Methods in Ecology and Evolution 9 (2), 373-379, 2018
2992018
The influence of paleoclimate on present-day patterns in biodiversity and ecosystems
JC Svenning, WL Eiserhardt, S Normand, A Ordonez, B Sandel
Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 46, 551-572, 2015
2782015
The commonness of rarity: Global and future distribution of rarity across land plants
BJ Enquist, X Feng, B Boyle, B Maitner, EA Newman, PM Jørgensen, ...
Science advances 5 (11), eaaz0414, 2019
2722019
Community‐and ecosystem‐level changes in a species-rich tallgrass prairie restoration
P Camill, MJ McKone, ST Sturges, WJ Severud, E Ellis, J Limmer, ...
Ecological applications 14 (6), 1680-1694, 2004
2392004
sPlot–A new tool for global vegetation analyses
H Bruelheide, J Dengler, B Jiménez‐Alfaro, O Purschke, SM Hennekens, ...
Journal of Vegetation Science 30 (2), 161-186, 2019
2342019
Successful conservation of global waterbird populations depends on effective governance
T Amano, T Székely, B Sandel, S Nagy, T Mundkur, T Langendoen, ...
Nature 553 (7687), 199-202, 2018
2242018
Ecological, historical and evolutionary determinants of modularity in weighted seed‐dispersal networks
M Schleuning, L Ingmann, R Strauss, SA Fritz, BO Dalsgaard, ...
Ecology letters 17 (4), 454-463, 2014
1942014
PhyloMeasures: a package for computing phylogenetic biodiversity measures and their statistical moments
C Tsirogiannis, B Sandel
Ecography 39 (7), 709-714, 2016
1892016
Specialization in plant-hummingbird networks is associated with species richness, contemporary precipitation and quaternary climate-change velocity
BO Dalsgaard, E Magård, J Fjeldså, AM Martín González, C Rahbek, ...
PloS one 6 (10), e25891, 2011
1832011
Contrasting trait responses in plant communities to experimental and geographic variation in precipitation
B Sandel, LJ Goldstein, NJB Kraft, JG Okie, MI Shuldman, DD Ackerly, ...
New Phytologist 188 (2), 565-575, 2010
1602010
Global distribution and drivers of language extinction risk
T Amano, B Sandel, H Eager, E Bulteau, JC Svenning, B Dalsgaard, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1793), 20141574, 2014
1432014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20