Παρακολούθηση
George Thanos
George Thanos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consumer Segmentation and Knowledge Extraction from Smart Meter and Survey Data
TK Wijaya, T Ganu, D Chakraborty, K Aberer, DP Seetharam, M Jain, ...
782013
The multimedia broadcast/multicast service
G Xylomenos, V Vogkas, G Thanos
Wireless communications and mobile computing 8 (2), 255-265, 2008
422008
Development of a generic value chain for the grid industry
K Stanoevska-Slabeva, CF Talamanca, GA Thanos, C Zsigri
Grid Economics and Business Models: 4th International Workshop, GECON 2007 …, 2007
322007
Adopting the grid for business purposes: the main objectives and the associated economic issues
GA Thanos, C Courcoubetis, GD Stamoulis
Grid Economics and Business Models: 4th International Workshop, GECON 2007 …, 2007
252007
idr: Consumer and grid friendly demand response system
V Chandan, T Ganu, TK Wijaya, M Minou, G Stamoulis, G Thanos, ...
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems …, 2014
242014
Evaluating Demand Response Programs by Means of Key Performance Indicators
G Thanos, M Minou, T Ganu, V Arya, D Chakraborty, J van Deventer, ...
Communication Systems and Networks (COMSNETS), 2013 Fifth International …, 2013
212013
Methodologies for effective demand response messaging
M Jain, V Chandan, M Minou, G Thanos, TK Wijaya, A Lindt, A Gylling
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
192015
Incentives and targeting policies for automated demand response contracts
M Minou, GD Stamoulis, G Thanos, V Chandan
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
162015
Beingrid: Development of business models for the grid industry
K Stanoevska-Slabeva, DM Parrilli, G Thanos
Grid Economics and Business Models: 5th International Workshop, GECON 2008 …, 2008
112008
Meeting customer needs
C Gresty, T Dimitrakos, G Thanos, P Warren
BT Technology Journal 26 (1), 11-24, 2008
102008
Evaluating Demand Response Programs: Getting the Key Performance Indicators Right
M Minou, G Thanos, M Vasirani, T Ganu, M Jain, A Gylling
62014
Final report on economic future Internet coordination activities
C Kalogiros, I Papafili, G Stamoulis, C Courcoubetis, G Thanos, ...
Final report on economic future Internet coordination activities, 2012
52012
Software as a Service (SaaS) Through a Grid Network: Business and Legal Implications and Challenges
DM Parrilli, K Stanoevska, G Thanos
E-Challenges, 633-640, 2008
32008
The Impact of Security and Identity Management Issues in Grid: The Business Perspective
G THANOS, E AGIATZIDOY, K LUOKKANEN-RABETINO, I ROSENBERG, ...
22010
Turning Grid Research into Business-Identification of Commercialization Barriers
K Stanoevska-Slabeva, T Wozniak, GA Thanos, DM Parrilli, B Serrabou, ...
Proceedings of the First International ICST Conference on Digital Business …, 2009
22009
Defining Efficient Business Models for Grid-enabled Applications
K Stanoevska-Slabeva, D Parrilli, G Thanos
Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies …, 2008
22008
Regulation and Innovative Finance for Sustainable Energy
R Leal-Arcas, M Kanakakis, G Thanos, G Fearnley
Emory Int'l L. Rev. 34, 435, 2019
12019
Design and Experimental Evaluation of Market Mechanisms for Participatory Sensing Environments
G Thanos, C Courcoubetis, E Markakis, GD Stamoulis
Proceedings of the 2014 international conference on Autonomous agents and …, 2014
12014
Design and Experimental Evaluation of Market Mechanisms for Participatory Sensing Environments
G Thanos, C Courcoubetis, E Markakis, GD Stamoulis
Agent-Mediated Electronic Commerce and Trading Agent Design and Analysis …, 2014
12014
A Practical Iterative Price-Based Approach for Optimal Demand-Response
M Kanakakis, M Minou, C Courcoubetis, GD Stamoulis, G Thanos
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20