Παρακολούθηση
Gournis Dimitrios
Gournis Dimitrios
Professor, Technical University of Crete, School of Chem. & Environm. Engineer.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graphite oxide: chemical reduction to graphite and surface modification with primary aliphatic amines and amino acids
AB Bourlinos, D Gournis, D Petridis, T Szabó, A Szeri, I Dékány
Langmuir 19 (15), 6050-6055, 2003
15312003
Decorating carbon nanotubes with metal or semiconductor nanoparticles
V Georgakilas, D Gournis, V Tzitzios, L Pasquato, DM Guldi, M Prato
Journal of Materials Chemistry 17 (26), 2679-2694, 2007
7962007
Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
AB Bourlinos, G Trivizas, MA Karakassides, M Baikousi, A Kouloumpis, ...
Carbon 83, 173-179, 2015
3272015
Attachment of magnetic nanoparticles on carbon nanotubes and their soluble derivatives
V Georgakilas, V Tzitzios, D Gournis, D Petridis
Chemistry of Materials 17 (7), 1613-1617, 2005
2832005
Multipurpose organically modified carbon nanotubes: from functionalization to nanotube composites
V Georgakilas, A Bourlinos, D Gournis, T Tsoufis, C Trapalis, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (27), 8733-8740, 2008
2732008
Gd (III)-doped carbon dots as a dual fluorescent-MRI probe
AB Bourlinos, A Bakandritsos, A Kouloumpis, D Gournis, M Krysmann, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (44), 23327-23330, 2012
2352012
Graphene-based nanobiocatalytic systems: recent advances and future prospects
IV Pavlidis, M Patila, UT Bornscheuer, D Gournis, H Stamatis
Trends in biotechnology 32 (6), 312-320, 2014
1952014
CO2 adsorption behavior of amine-functionalized ZIF-8, graphene oxide, and ZIF-8/graphene oxide composites under dry and wet conditions
J Pokhrel, N Bhoria, S Anastasiou, T Tsoufis, D Gournis, G Romanos, ...
Microporous and Mesoporous Materials 267, 53-67, 2018
1842018
Development of effective nanobiocatalytic systems through the immobilization of hydrolases on functionalized carbon-based nanomaterials
IV Pavlidis, T Vorhaben, T Tsoufis, P Rudolf, UT Bornscheuer, D Gournis, ...
Bioresource technology 115, 164-171, 2012
1692012
Revealing the ultrafast process behind the photoreduction of graphene oxide
RYN Gengler, DS Badali, D Zhang, K Dimos, K Spyrou, D Gournis, ...
Nature Communications 4 (1), 2560, 2013
1652013
Physicochemical study of novel organoclays as heavy metal ion adsorbents for environmental remediation
P Stathi, K Litina, D Gournis, TS Giannopoulos, Y Deligiannakis
Journal of colloid and interface science 316 (2), 298-309, 2007
1652007
Graphene‐based nafion nanocomposite membranes: enhanced proton transport and water retention by novel organo‐functionalized graphene oxide nanosheets
A Enotiadis, K Angjeli, N Baldino, I Nicotera, D Gournis
Small 8 (21), 3338-3349, 2012
1642012
An infrared reflectance study of Si–O vibrations in thermally treated alkali-saturated montmorillonites
MA Karakassides, D Gournis, D Petridis
Clay Minerals 34 (3), 429-438, 1999
1621999
Lipase immobilization on smectite nanoclays: Characterization and application to the epoxidation of α-pinene
AA Tzialla, IV Pavlidis, MP Felicissimo, P Rudolf, D Gournis, H Stamatis
Bioresource Technology 101 (6), 1587-1594, 2010
1492010
Catalytic synthesis of carbon nanotubes on clay minerals
D Gournis, MA Karakassides, T Bakas, N Boukos, D Petridis
Carbon 40 (14), 2641-2646, 2002
1492002
Hydrogen storage in graphene-based materials: efforts towards enhanced hydrogen absorption
K Spyrou, D Gournis, P Rudolf
ECS Journal of Solid State Science and Technology 2 (10), M3160, 2013
1422013
Lipases in water-in-ionic liquid microemulsions: structural and activity studies
IV Pavlidis, D Gournis, GK Papadopoulos, H Stamatis
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 60 (1-2), 50-56, 2009
1382009
Functionalized multi‐wall carbon nanotubes for lipase immobilization
IV Pavlidis, T Tsoufis, A Enotiadis, D Gournis, H Stamatis
Advanced Engineering Materials 12 (5), B179-B183, 2010
1362010
Advances in fluorescent carbon dots for biomedical applications
P Koutsogiannis, E Thomou, H Stamatis, D Gournis, P Rudolf
Advances in Physics: X 5 (1), 1758592, 2020
1262020
Large‐Yield Preparation of High‐Electronic‐Quality Graphene by a Langmuir–Schaefer Approach
RYN Gengler, A Veligura, A Enotiadis, EK Diamanti, D Gournis, C Józsa, ...
small 6 (1), 35-39, 2010
1212010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20