Παρακολούθηση
Efstratios Tsougenis
Efstratios Tsougenis
Hong Kong Hospital Authority
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ha.org.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multi-organ nucleus segmentation challenge
N Kumar, R Verma, D Anand, Y Zhou, OF Onder, E Tsougenis, H Chen, ...
IEEE transactions on medical imaging 39 (5), 1380-1391, 2019
1682019
Weakly supervised deep learning for whole slide lung cancer image analysis
X Wang, H Chen, C Gan, H Lin, Q Dou, E Tsougenis, Q Huang, M Cai, ...
IEEE transactions on cybernetics 50 (9), 3950-3962, 2019
1382019
Cia-net: Robust nuclei instance segmentation with contour-aware information aggregation
Y Zhou, OF Onder, Q Dou, E Tsougenis, H Chen, PA Heng
International conference on information processing in medical imaging, 682-693, 2019
1292019
Performance evaluation of moment-based watermarking methods: a review
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, VD Tourassis
Journal of Systems and Software 85 (8), 1864-1884, 2012
862012
Adaptive color image watermarking by the use of quaternion image moments
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, EG Karakasis
Expert systems with applications 41 (14), 6408-6418, 2014
592014
Moment-based local image watermarking via genetic optimization
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis
Applied Mathematics and Computation 227, 222-236, 2014
452014
Complexity-adaptive distance metric for object proposals generation
Y Xiao, C Lu, E Tsougenis, Y Lu, CK Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
442015
Image watermarking via separable moments
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis
multimedia tools and applications 74 (11), 3985-4012, 2015
392015
Towards adaptivity of image watermarking in polar harmonic transforms domain
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, VD Tourassis
Optics & Laser Technology 54, 84-97, 2013
362013
Shadow Removal from Single RGB-D Images
Y Xiao, E Tsougenis, CK Tang
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014 IEEE Conference on …, 2014
292014
Near optimum local image watermarking using Krawtchouk moments
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis
2010 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 464-467, 2010
222010
Fuzzy knowledge-based adaptive image watermarking by the method of moments
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis
Complex & Intelligent Systems 2 (3), 205-220, 2016
152016
Introducing the separable moments for image watermarking in a tottaly moment-oriented framework
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
152013
Machine learning application for the prediction of SARS-CoV-2 infection using blood tests and chest radiograph
R Du, ED Tsougenis, JWK Ho, JKY Chan, KWH Chiu, BXH Fang, MY Ng, ...
Scientific reports 11 (1), 1-13, 2021
132021
Color Image Watermarking via Quaternion Radial Tchebichef Moments
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, EG Karakasis, DA Karras
Imaging Systems and Techniques (IST), 2013 IEEE International Conference on …, 2013
132013
On the robustness of Harris detector in image watermarking attacks
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis, VD Tourassis
Optics Communications 284 (19), 4394-4407, 2011
132011
Image watermarking in polar harmonic transforms domain
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, VD Tourassis
19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012
42012
Should We Consider Adaptivity in Moment-based Image Watermarking?
ED Tsougenis, GA Papakostas
32014
Rethinking Annotation Granularity for Overcoming Shortcuts in Deep Learning–based Radiograph Diagnosis: A Multicenter Study
L Luo, H Chen, Y Xiao, Y Zhou, X Wang, V Vardhanabhuti, M Wu, C Han, ...
Radiology: Artificial Intelligence 4 (5), e210299, 2022
2022
A Proposed Framework for Machine Learning-Aided Triage in Public Specialty Ophthalmology Clinics in Hong Kong
YYS Li, V Vardhanabhuti, E Tsougenis, WC Lam
Ophthalmology and Therapy 10 (4), 703-713, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20