Efstratios Tsougenis
Efstratios Tsougenis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance evaluation of moment-based watermarking methods: a review
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, VD Tourassis
Journal of Systems and Software 85 (8), 1864-1884, 2012
772012
Adaptive color image watermarking by the use of quaternion image moments
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, EG Karakasis
Expert systems with applications 41 (14), 6408-6418, 2014
502014
Complexity-adaptive distance metric for object proposals generation
Y Xiao, C Lu, E Tsougenis, Y Lu, CK Tang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
422015
Moment-based local image watermarking via genetic optimization
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis
Applied Mathematics and Computation 227, 222-236, 2014
362014
Towards adaptivity of image watermarking in polar harmonic transforms domain
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, VD Tourassis
Optics & Laser Technology 54, 84-97, 2013
352013
Cia-net: Robust nuclei instance segmentation with contour-aware information aggregation
Y Zhou, OF Onder, Q Dou, E Tsougenis, H Chen, PA Heng
International Conference on Information Processing in Medical Imaging, 682-693, 2019
312019
Image watermarking via separable moments
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis
multimedia tools and applications 74 (11), 3985-4012, 2015
282015
A multi-organ nucleus segmentation challenge
N Kumar, R Verma, D Anand, Y Zhou, OF Onder, E Tsougenis, H Chen, ...
IEEE transactions on medical imaging 39 (5), 1380-1391, 2019
272019
Shadow Removal from Single RGB-D Images
Y Xiao, E Tsougenis, CK Tang
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014 IEEE Conference on …, 2014
202014
Weakly Supervised Deep Learning for Whole Slide Lung Cancer Image Analysis
X Wang, H Chen, C Gan, H Lin, Q Dou, E Tsougenis, Q Huang, M Cai, ...
IEEE Transactions on Cybernetics, 2019
192019
Near optimum local image watermarking using Krawtchouk moments
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis
2010 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 464-467, 2010
192010
Introducing the separable moments for image watermarking in a tottaly moment-oriented framework
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
132013
Fuzzy knowledge-based adaptive image watermarking by the method of moments
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis
Complex & Intelligent Systems 2 (3), 205-220, 2016
122016
On the robustness of Harris detector in image watermarking attacks
GA Papakostas, ED Tsougenis, DE Koulouriotis, VD Tourassis
Optics Communications 284 (19), 4394-4407, 2011
112011
Color Image Watermarking via Quaternion Radial Tchebichef Moments
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, EG Karakasis, DA Karras
Imaging Systems and Techniques (IST), 2013 IEEE International Conference on …, 2013
102013
Image watermarking in polar harmonic transforms domain
ED Tsougenis, GA Papakostas, DE Koulouriotis, VD Tourassis
19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2012
42012
Should We Consider Adaptivity in Moment-based Image Watermarking?
ED Tsougenis, GA Papakostas
22014
Simulation and Clinical Multi-Reader Study using Clinically-Led Deep Learning Automated Radiograph Triaging System
R Du, C Xie, JML Yu, E Tsougenis, OF ONDER, CT Lai, H Chen, ...
European Congress of Radiology 2020, 2020
2020
Clinically-Led Automated Radiograph Triaging System Based on Convolution Neural Networks--A Simulation Study
E Tsougenis, OF Onder, C Lai, T Tang, C Lee, R Du, H Chen, ...
8th Joint Scientific Meeting of RCR & HKCR and 27th Annual Scientific …, 2019
2019
Improving object recognition with the ℓ-channel
C Lu, E Tsougenis, CK Tang
Pattern Recognition 49, 187-197, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20