Παρακολούθηση
Baltasar Beferull-Lozano
Baltasar Beferull-Lozano
Professor and Chief Research Scientist, Head of SIGIPRO, SimulaMet, Director of WISENET Center, UiA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα simula.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On network correlated data gathering
R Cristescu, B Beferull-Lozano, M Vetterli
IEEE INFOCOM 2004 4, 2571-2582, 2004
4662004
Directionlets: anisotropic multidirectional representation with separable filtering
V Velisavljevic, B Beferull-Lozano, M Vetterli, PL Dragotti
IEEE Transactions on Image Processing 15 (7), 1916-1933, 2006
4092006
Network correlated data gathering with explicit communication: NP-completeness and algorithms
R Cristescu, B Beferull-Lozano, M Vetterli, R Wattenhofer
IEEE/ACM Transactions On Networking 14 (1), 41-54, 2006
2232006
Power-efficient sensor placement and transmission structure for data gathering under distortion constraints
D Ganesan, R Cristescu, B Beferull-Lozano
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 2 (2), 155-181, 2006
2152006
Networked Slepian-Wolf: theory, algorithms, and scaling laws
R Cristescu, B Beferull-Lozano, M Vetterli
IEEE Transactions on Information Theory 51 (12), 4057-4073, 2005
2122005
Space-frequency quantization for image compression with directionlets
V Velisavljevic, B Beferull-Lozano, M Vetterli
IEEE Transactions on Image Processing 16 (7), 1761-1773, 2007
992007
Rotation-invariant texture retrieval with gaussianized steerable pyramids
G Tzagkarakis, B Beferull-Lozano, P Tsakalides
IEEE Transactions on Image Processing 15 (9), 2702-2718, 2006
962006
Training a SVM-based classifier in distributed sensor networks
K Flouri, B Beferull-Lozano, P Tsakalides
2006 14th European Signal Processing Conference, 1-5, 2006
882006
Wireless sensor network for spectrum cartography based on kriging interpolation
G Boccolini, G Hernandez-Penaloza, B Beferull-Lozano
2012 IEEE 23rd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2012
692012
Optimal gossip algorithm for distributed consensus SVM training in wireless sensor networks
K Flouri, B Beferull-Lozano, P Tsakalides
2009 16th International Conference on Digital Signal Processing, 1-6, 2009
692009
Lattice sensor networks: Capacity limits, optimal routing and robustness to failures
G Barrenechea, B Beferull-Lozano, M Vetterli
Proceedings of the 3rd international symposium on Information processing in …, 2004
692004
Lossy network correlated data gathering with high-resolution coding
R Cristescu, B Beferull-Lozano
IEEE Transactions on Information Theory 52 (6), 2817-2824, 2006
672006
Long-range & self-powered IoT devices for agriculture & aquaponics based on multi-hop topology
RA Kjellby, LR Cenkeramaddi, A Frøytlog, BB Lozano, J Soumya, ...
2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 545-549, 2019
582019
Lattice networks: capacity limits, optimal routing, and queueing behavior
G Barrenetxea, B Berefull-Lozano, M Vetterli
IEEE/ACM Transactions on Networking 14 (3), 492-505, 2006
462006
Self-powered IoT device for indoor applications
RA Kjellby, TE Johnsrud, SE Loetveit, LR Cenkeramaddi, M Hamid, ...
2018 31st International Conference on VLSI Design and 2018 17th …, 2018
452018
Discrete directional wavelet bases for image compression
PL Dragotti, V Velisavljevic, M Vetterli, B Beferull-Lozano
Visual Communications and Image Processing 2003 5150, 1287-1295, 2003
452003
Exploiting mobility for efficient coverage in sparse wireless sensor networks
TP Lambrou, CG Panayiotou, S Felici, B Beferull
Wireless personal communications 54, 187-201, 2010
422010
Adaptive distributed algorithms for power-efficient data gathering in sensor networks
J Acimovic, B Beferull-Lozano, R Cristescu
2005 international conference on wireless networks, communications and …, 2005
412005
Joint sensor selection and multihop routing for distributed estimation in ad-hoc wireless sensor networks
S Shah, B Beferull-Lozano
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (24), 6355-6370, 2013
382013
Field estimation in wireless sensor networks using distributed kriging
G Hernandez-Penaloza, B Beferull-Lozano
2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 724-729, 2012
372012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20