Παρακολούθηση
Jimmy J. Nielsen
Jimmy J. Nielsen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα es.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless access for ultra-reliable low-latency communication: Principles and building blocks
P Popovski, JJ Nielsen, C Stefanovic, E De Carvalho, E Strom, ...
Ieee Network 32 (2), 16-23, 2018
3532018
Wireless access in ultra-reliable low-latency communication (URLLC)
P Popovski, Č Stefanović, JJ Nielsen, E De Carvalho, M Angjelichinoski, ...
IEEE Transactions on Communications 67 (8), 5783-5801, 2019
2262019
Ultra-reliable low latency communication using interface diversity
JJ Nielsen, R Liu, P Popovski
IEEE Transactions on Communications 66 (3), 1322-1334, 2017
1202017
Analysis of latency and MAC-layer performance for class a LoRaWAN
RB Sørensen, DM Kim, JJ Nielsen, P Popovski
IEEE Wireless Communications Letters 6 (5), 566-569, 2017
962017
Assessment of LTE wireless access for monitoring of energy distribution in the smart grid
GC Madueño, JJ Nielsen, DM Kim, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (3), 675-688, 2016
812016
What can wireless cellular technologies do about the upcoming smart metering traffic?
JJ Nielsen, GC Madueño, NK Pratas, RB Sørensen, C Stefanovic, ...
IEEE Communications Magazine 53 (9), 41-47, 2015
712015
Network slicing in industry 4.0 applications: Abstraction methods and end-to-end analysis
AE Kalør, R Guillaume, JJ Nielsen, A Mueller, P Popovski
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (12), 5419-5427, 2018
702018
Secure real-time monitoring and management of smart distribution grid using shared cellular networks
JJ Nielsen, H Ganem, L Jorguseski, K Alic, M Smolnikar, Z Zhu, NK Pratas, ...
IEEE Wireless Communications 24 (2), 10-17, 2017
372017
WHERE2 location aided communications
A Dammann, G Agapiou, J Bastos, L Brunelk, M Garcia, J Guillet, Y Ma, ...
European Wireless 2013; 19th European Wireless Conference, 1-8, 2013
272013
A tractable model of the LTE access reservation procedure for machine-type communications
JJ Nielsen, DM Kim, GC Madueno, NK Pratas, P Popovski
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
262015
Analysis of LoRaWAN uplink with multiple demodulating paths and capture effect
RB Sorensen, N Razmi, JJ Nielsen, P Popovski
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
242019
Location-based mobile relay selection and impact of inaccurate path loss model parameters
JJ Nielsen, TK Madsen, HP Schwefel
2010 IEEE Wireless Communication and Networking Conference, 1-6, 2010
242010
Latency analysis of systems with multiple interfaces for ultra-reliable M2M communication
JJ Nielsen, P Popovski
2016 IEEE 17th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2016
232016
Network slicing for ultra-reliable low latency communication in industry 4.0 scenarios
AE Kalør, R Guillaume, JJ Nielsen, A Mueller, P Popovski
arXiv preprint arXiv:1708.09132, 2017
222017
Optimized interface diversity for ultra-reliable low latency communication (URLLC)
JJ Nielsen, R Liu, P Popovski
GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2017
192017
Centralized cooperative positioning and tracking with realistic communications constraints
C Mensing, JJ Nielsen
2010 7th Workshop on Positioning, Navigation and Communication, 215-223, 2010
182010
Markov chain-based Performance evaluation of FlexRay dynamic segment
JJ Nielsen, A Hamdan, HP Schwefel
162007
On the impact of information delay on location-based relaying: A markov modeling approach
JJ Nielsen, RL Olsen, TK Madsen, HP Schwefel
2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 3045-3050, 2012
152012
Worst-case traversal time modelling of ethernet based in-car networks using real time calculus
K Revsbech, H Schiøler, TK Madsen, JJ Nielsen
Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking, 219-230, 2011
152011
Mobility impact on centralized selection of mobile relays
JJ Nielsen, TK Madsen, HP Schwefel
2010 7th IEEE Consumer Communications and Networking Conference, 1-5, 2010
152010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20