Παρακολούθηση
Pushmeet Kohli
Pushmeet Kohli
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold
J Jumper, R Evans, A Pritzel, T Green, M Figurnov, O Ronneberger, ...
Nature 596 (7873), 583-589, 2021
95232021
Indoor segmentation and support inference from rgbd images.
N Silberman, D Hoiem, P Kohli, R Fergus
ECCV (5) 7576, 746-760, 2012
48892012
Kinectfusion: Real-time dense surface mapping and tracking
RA Newcombe, S Izadi, O Hilliges, D Molyneaux, D Kim, AJ Davison, ...
2011 10th IEEE international symposium on mixed and augmented reality, 127-136, 2011
46292011
Kinectfusion: real-time 3d reconstruction and interaction using a moving depth camera
S Izadi, D Kim, O Hilliges, D Molyneaux, R Newcombe, P Kohli, J Shotton, ...
Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User interface software and …, 2011
27492011
Relational inductive biases, deep learning, and graph networks
PW Battaglia, JB Hamrick, V Bapst, A Sanchez-Gonzalez, V Zambaldi, ...
arXiv preprint arXiv:1806.01261, 2018
25572018
Improved protein structure prediction using potentials from deep learning
AW Senior, R Evans, J Jumper, J Kirkpatrick, L Sifre, T Green, C Qin, ...
Nature 577 (7792), 706-710, 2020
21812020
AlphaFold Protein Structure Database: massively expanding the structural coverage of protein-sequence space with high-accuracy models
M Varadi, S Anyango, M Deshpande, S Nair, C Natassia, G Yordanova, ...
Nucleic acids research 50 (D1), D439-D444, 2022
14922022
Robust higher order potentials for enforcing label consistency
P Kohli, L Ladický, PHS Torr
International Journal of Computer Vision 82, 302-324, 2009
11692009
Highly accurate protein structure prediction for the human proteome
K Tunyasuvunakool, J Adler, Z Wu, T Green, M Zielinski, A Žídek, ...
Nature 596 (7873), 590-596, 2021
11372021
Deep convolutional inverse graphics network
TD Kulkarni, WF Whitney, P Kohli, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 28, 2015
10282015
Associative hierarchical crfs for object class image segmentation
L Ladický, C Russell, P Kohli, PHS Torr
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 739-746, 2009
8012009
Efficient human pose estimation from single depth images
J Shotton, R Girshick, A Fitzgibbon, T Sharp, M Cook, M Finocchio, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (12), 2821 …, 2012
6802012
Protein complex prediction with AlphaFold-Multimer
R Evans, M O’Neill, A Pritzel, N Antropova, A Senior, T Green, A Žídek, ...
BioRxiv, 2021.10. 04.463034, 2021
6122021
Personality and patterns of Facebook usage
Y Bachrach, M Kosinski, T Graepel, P Kohli, D Stillwell
Proceedings of the 4th annual ACM web science conference, 24-32, 2012
6012012
Stabilising experience replay for deep multi-agent reinforcement learning
J Foerster, N Nardelli, G Farquhar, T Afouras, PHS Torr, P Kohli, ...
International conference on machine learning, 1146-1155, 2017
5862017
Holoportation: Virtual 3d teleportation in real-time
S Orts-Escolano, C Rhemann, S Fanello, W Chang, A Kowdle, ...
Proceedings of the 29th annual symposium on user interface software and …, 2016
5682016
Accurate, Robust, and Flexible Real-time Hand Tracking
T Sharp, C Keskin, D Robertson, J Taylor, J Shotton, D Kim, C Rhemann, ...
CHI 8, 2015
5342015
Efficient regression of general-activity human poses from depth images
R Girshick, J Shotton, P Kohli, A Criminisi, A Fitzgibbon
2011 International Conference on Computer Vision, 415-422, 2011
5192011
The neuro-symbolic concept learner: Interpreting scenes, words, and sentences from natural supervision
J Mao, C Gan, P Kohli, JB Tenenbaum, J Wu
arXiv preprint arXiv:1904.12584, 2019
5172019
A corpus and cloze evaluation for deeper understanding of commonsense stories
N Mostafazadeh, N Chambers, X He, D Parikh, D Batra, L Vanderwende, ...
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
5112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20