Παρακολούθηση
Michele Coscia
Michele Coscia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity
R Hausmann, CA Hidalgo, S Bustos, M Coscia, A Simoes, MA Yildirim
Mit Press, 2014
25252014
A classification for community discovery methods in complex networks
M Coscia, F Giannotti, D Pedreschi
Statistical Analysis and Data Mining, 2011
4312011
Demon: a local-first discovery method for overlapping communities
M Coscia, G Rossetti, F Giannotti, D Pedreschi
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
2952012
Multidimensional networks: foundations of structural analysis
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
World Wide Web 16, 567-593, 2013
1802013
Foundations of multidimensional network analysis
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
2011 International Conference on Advances in Social Networks Analysis and …, 2011
1792011
Knowing where and how criminal organizations operate using web content
M Coscia, V Rios
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
177*2012
Competition and success in the meme pool: a case study on quickmeme. com
M Coscia
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 7 …, 2013
1132013
Finding and characterizing communities in multidimensional networks
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti
2011 International Conference on Advances in Social Networks Analysis and …, 2011
1082011
Discovering the geographical borders of human mobility
S Rinzivillo, S Mainardi, F Pezzoni, M Coscia, D Pedreschi, F Giannotti
KI-Künstliche Intelligenz 26, 253-260, 2012
932012
Network backboning with noisy data
M Coscia, FMH Neffke
2017 IEEE 33rd international conference on data engineering (ICDE), 425-436, 2017
812017
Uncovering hierarchical and overlapping communities with a local-first approach
M Coscia, G Rossetti, F Giannotti, D Pedreschi
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 9 (1), 1-27, 2014
802014
The pursuit of hubbiness: Analysis of hubs in large multidimensional networks
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti, A Monreale, D Pedreschi
Journal of Computational Science, 2011
632011
Classifying Trust/Distrust Relationships in Online Social Networks
G Bachi, M Coscia, A Monreale, F Giannotti
532012
Average is boring: How similarity kills a meme's success
M Coscia
Scientific reports 4 (1), 6477, 2014
522014
Finding redundant and complementary communities in multidimensional networks
M Berlingerio, M Coscia, F Giannotti
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
382011
Using random walks to generate associations between objects
MA Yildirim, M Coscia
PloS one 9 (8), e104813, 2014
362014
"You Know Because I Know": a Multidimensional Network Approach to Human Resources Problem
M Coscia, G Rossetti, D Pennacchioli, D Ceccarelli, F Giannotti
arXiv preprint arXiv:1305.7146, 2013
342013
The retail market as a complex system
D Pennacchioli, M Coscia, S Rinzivillo, F Giannotti, D Pedreschi
EPJ Data Science 3, 1-27, 2014
322014
The Structure and Dynamics of International Development Assistance
M Coscia, R Hausmann, CA Hidalgo
Journal of Globalization and Development, 1-42, 2013
302013
Knowledge diffusion in the network of international business travel
M Coscia, FMH Neffke, R Hausmann
Nature Human Behaviour 4 (10), 1011-1020, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20