Παρακολούθηση
Encarnación V. Taguas
Encarnación V. Taguas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uco.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparing the accuracy of several field methods for measuring gully erosion
C Castillo, R Pérez, MR James, JN Quinton, EV Taguas, JA Gómez
Soil Science Society of America Journal 76 (4), 1319-1332, 2012
2312012
Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database
M Rahmati, L Weihermüller, J Vanderborght, YA Pachepsky, L Mao, ...
Earth System Science Data 10 (3), 1237-1263, 2018
1302018
Olive cultivation, its impact on soil erosion and its progression into yield impacts in Southern Spain in the past as a key to a future of increasing climate uncertainty
JA Gómez, J Infante-Amate, M González de Molina, T Vanwalleghem, ...
Agriculture 4 (2), 170-198, 2014
1272014
Initial abstraction and curve numbers for semiarid watersheds in Southeastern Arizona
Y Yuan, W Nie, SC McCutcheon, EV Taguas
Hydrological processes 28 (3), 774-783, 2014
1112014
AnnAGNPS technical processes
RL Bingner, FD Theurer, Y Yuan, E Taguas
USDA-ARS. National Sedimentation Laboratory, 2003
1082003
Characteristics and importance of rill and gully erosion: a case study in a small catchment of a marginal olive grove
ET Ruiz, E Guzmán, G Guzmán, T Vanwalleghem, JAG Calero
Cuadernos de investigación geográfica: Geographical Research Letters 41 (1 …, 2015
772015
Modeling the contribution of ephemeral gully erosion under different soil managements: A case study in an olive orchard microcatchment using the AnnAGNPS model
EV Taguas, Y Yuan, RL Bingner, JA Gomez
Catena 98, 1-16, 2012
732012
The normalized topographic method: an automated procedure for gully mapping using GIS
C Castillo, EV Taguas, P Zarco‐Tejada, MR James, JA Gómez
Earth Surface Processes and Landforms 39 (15), 2002-2015, 2014
642014
Vulnerability of olive orchards under the current CAP (Common Agricultural Policy) regulations on soil erosion: a study case in Southern Spain
EV Taguas, JA Gómez
Land Use Policy 42, 683-694, 2015
622015
Spatial variability of the relationships of runoff and sediment yield with weather types throughout the Mediterranean basin
D Peña-Angulo, E Nadal-Romero, JC González-Hidalgo, J Albaladejo, ...
Journal of Hydrology 571, 390-405, 2019
552019
Rainfall variability and hydrological and erosive response of an olive tree microcatchment under no‐tillage with a spontaneous grass cover in Spain
EV Taguas, A Peña, JL Ayuso, R Pérez, Y Yuan, JV Giráldez
Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British …, 2010
532010
Intra and inter-annual variability of runoff and sediment yield of an olive micro-catchment with soil protection by natural ground cover in Southern Spain
EV Taguas, JL Ayuso, R Pérez, JV Giráldez, JA Gómez
Geoderma 206, 49-62, 2013
502013
Evaluating and modelling the hydrological and erosive behaviour of an olive orchard microcatchment under no‐tillage with bare soil in Spain
EV Taguas, JL Ayuso, A Peña, Y Yuan, R Pérez
Earth Surface Processes and Landforms 34 (5), 738-751, 2009
492009
Quantification of soil and water losses in an extensive olive orchard catchment in Southern Spain
J Rodrigo-Comino, E Taguas, M Seeger, JB Ries
Journal of hydrology 556, 749-758, 2018
472018
Hydrological and erosive response of a small catchment under olive cultivation in a vertic soil during a five-year period: Implications for sustainability
JA Gómez, T Vanwalleghem, A De Hoces, EV Taguas
Agriculture, ecosystems & environment 188, 229-244, 2014
472014
Exploring the linkage between spontaneous grass cover biodiversity and soil degradation in two olive orchard microcatchments with contrasting environmental and management …
EV Taguas, C Arroyo, A Lora, G Guzmán, K Vanderlinden, JA Gómez
Soil 1 (2), 651-664, 2015
452015
Sediment loss and its cause in Puerto Rico watersheds
Y Yuan, Y Jiang, EV Taguas, EG Mbonimpa, W Hu
Soil 1 (2), 595-602, 2015
452015
Evaluation of surface runoff prediction by a nn AGNPS model in a large Mediterranean watershed covered by olive groves
DA Zema, P Denisi, EV Taguas Ruiz, JA Gómez, G Bombino, D Fortugno
Land degradation & development 27 (3), 811-822, 2016
442016
Relationship of runoff, erosion and sediment yield to weather types in the Iberian Peninsula
E Nadal-Romero, JC González-Hidalgo, N Cortesi, G Desir, JA Gómez, ...
Geomorphology 228, 372-381, 2015
432015
Testing the relationship between instantaneous peak flow and mean daily flow in a Mediterranean Area Southeast Spain
EV Taguas, JL Ayuso, A Pena, Y Yuan, MC Sanchez, JV Giraldez, ...
Catena 75 (2), 129-137, 2008
412008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20