Παρακολούθηση
Michael N. Vrahatis
Michael N. Vrahatis
Department of Mathematics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent approaches to global optimization problems through particle swarm optimization
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Natural Computing 1 (2-3), 235-306, 2002
21562002
Particle swarm optimization method in multiobjective problems
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
ACM Symposium on Applied Computing, 603-607, 2002
11192002
On the computation of all global minimizers through particle swarm optimization
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 8 (3), 211-224, 2004
9812004
Particle swarm optimization method for constrained optimization problems
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 76 (Intelligent …, 2002
8852002
Particle swarm optimization and intelligence: Advances and applications
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Information Science Publishing (IGI Global), USA, 2010
799*2010
UPSO: A unified particle swarm optimization scheme
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Lecture Series on Computer and Computational Sciences 1, 868-873, 2004
442*2004
Particle swarm optimization for integer programming
EC Laskari, KE Parsopoulos, MN Vrahatis
IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1582-1587, 2002
3792002
Enhancing differential evolution utilizing proximity-based mutation operators
MG Epitropakis, DK Tasoulis, NG Pavlidis, VP Plagianakos, MN Vrahatis
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 15 (1), 99-119, 2011
3672011
No free lunch theorem: A review
SP Adam, SAN Alexandropoulos, PM Pardalos, MN Vrahatis
Springer Optimization and Its Applications 145, 57-82, 2019
3172019
Unified particle swarm optimization for solving constrained engineering optimization problems
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Lecture Notes in Computer Science 3612, 582-591, 2005
3142005
Parallel differential evolution
DK Tasoulis, NG Pavlidis, VP Plagianakos, MN Vrahatis
IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 2023-2029, 2004
3062004
Effective backpropagation training with variable stepsize
GD Magoulas, MN Vrahatis, GS Androulakis
Neural Networks 10 (1), 69-82, 1997
3001997
Multiobjective optimization using parallel vector evaluated particle swarm optimization
KE Parsopoulos, DK Tasoulis, MN Vrahatis
Artificial Intelligence and Applications 2, 823-828, 2004
2682004
New globally convergent training scheme based on the resilient propagation algorithm
AD Anastasiadis, GD Magoulas, MN Vrahatis
Neurocomputing 64, 253-270, 2005
2352005
Particle swarm optimizer in noisy and continuously changing environments
KE Parsopoulos, MN Vrahatis
Artificial Intelligence and Soft Computing, 289-294, 2001
2342001
A first study of fuzzy cognitive maps learning using particle swarm optimization
KE Parsopoulos, EI Papageorgiou, PP Groumpos, MN Vrahatis
IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1440-1447, 2003
2302003
Stretching technique for obtaining global minimizers through particle swarm optimization
KE Parsopoulos, VP Plagianakos, GD Magoulas, MN Vrahatis
Particle Swarm Optimization Workshop, 22-29, 2001
2212001
Improving the convergence of the backpropagation algorithm using learning rate adaptation methods
GD Magoulas, MN Vrahatis, GS Androulakis
Neural Computation 11 (7), 1769-1796, 1999
2131999
Fuzzy cognitive maps learning using particle swarm optimization
EI Papageorgiou, KE Parsopoulos, CS Stylios, PP Groumpos, ...
Journal of intelligent information systems 25, 95-121, 2005
2092005
Detecting order and chaos in Hamiltonian systems by the SALI method
C Skokos, C Antonopoulos, TC Bountis, MN Vrahatis
Journal of Physics A: Mathematical and General 37 (24), 6269-6284, 2004
2062004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20