Παρακολούθηση
Grigoris Amoutzias
Grigoris Amoutzias
Professor, Bioinformatics in Microbiology, Dept. Biochemistry & Biotechnology, Univ. Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Ectocarpus genome and the independent evolution of multicellularity in brown algae
JM Cock, L Sterck, P Rouzé, D Scornet, AE Allen, G Amoutzias, ...
Nature 465 (7298), 617-621, 2010
9602010
Choose your partners: dimerization in eukaryotic transcription factors
GD Amoutzias, DL Robertson, Y Van de Peer, SG Oliver
Trends in biochemical sciences 33 (5), 220-229, 2008
3072008
Chemoprevention of liver cancer by plant polyphenols
D Stagos, GD Amoutzias, A Matakos, A Spyrou, AM Tsatsakis, D Kouretas
Food and Chemical Toxicology 50 (6), 2155-2170, 2012
2262012
One billion years of bZIP transcription factor evolution: conservation and change in dimerization and DNA-binding site specificity
GD Amoutzias, AS Veron, J Weiner III, M Robinson-Rechavi, ...
Molecular biology and evolution 24 (3), 827-835, 2007
1952007
Estimating the total number of phosphoproteins and phosphorylation sites in eukaryotic proteomes
P Vlastaridis, P Kyriakidou, A Chaliotis, Y Van de Peer, SG Oliver, ...
Gigascience 6 (2), giw015, 2017
1502017
Convergent evolution of gene networks by single‐gene duplications in higher eukaryotes
GD Amoutzias, DL Robertson, SG Oliver, E Bornberg‐Bauer
EMBO reports 5 (3), 274-279, 2004
1142004
Antimicrobial activity of bee-collected pollen and beebread: State of the art and future perspectives
NA Didaras, K Karatasou, TG Dimitriou, GD Amoutzias, D Mossialos
Antibiotics 9 (11), 811, 2020
902020
The remarkable evolutionary plasticity of coronaviruses by mutation and recombination: insights for the COVID-19 pandemic and the future evolutionary paths of SARS-CoV-2
GD Amoutzias, M Nikolaidis, E Tryfonopoulou, K Chlichlia, P Markoulatos, ...
Viruses 14 (1), 78, 2022
882022
Discovery strategies of bioactive compounds synthesized by nonribosomal peptide synthetases and type-I polyketide synthases derived from marine microbiomes
GD Amoutzias, A Chaliotis, D Mossialos
Marine drugs 14 (4), 80, 2016
762016
Posttranslational regulation impacts the fate of duplicated genes
GD Amoutzias, Y He, J Gordon, D Mossialos, SG Oliver, Y Van de Peer
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (7), 2967-2971, 2010
732010
The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases
A Chaliotis, P Vlastaridis, D Mossialos, M Ibba, HD Becker, ...
Nucleic acids research 45 (3), 1059-1068, 2017
722017
Target analysis of volatile organic compounds in exhaled breath for lung cancer discrimination from other pulmonary diseases and healthy persons
M Koureas, P Kirgou, G Amoutzias, C Hadjichristodoulou, ...
Metabolites 10 (8), 317, 2020
702020
Recombination among human non-polio enteroviruses: implications for epidemiology and evolution
Z Kyriakopoulou, V Pliaka, GD Amoutzias, P Markoulatos
Virus Genes 50, 177-188, 2015
702015
Evaluation and properties of the budding yeast phosphoproteome
GD Amoutzias, Y He, KS Lilley, Y Van de Peer, SG Oliver
Molecular & Cellular Proteomics 11 (6), 2012
622012
Reconstruction of ancestral protein interaction networks for the bZIP transcription factors
JW Pinney, GD Amoutzias, M Rattray, DL Robertson
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (51), 20449-20453, 2007
622007
A protein interaction atlas for the nuclear receptors: properties and quality of a hub-based dimerisation network
GD Amoutzias, EE Pichler, N Mian, D De Graaf, A Imsiridou, ...
BMC systems biology 1, 1-12, 2007
542007
Low complexity regions in the proteins of prokaryotes perform important functional roles and are highly conserved
C Ntountoumi, P Vlastaridis, D Mossialos, C Stathopoulos, I Iliopoulos, ...
Nucleic Acids Research 47 (19), 9998-10009, 2019
512019
Whole Genome Sequencing and Root Colonization Studies Reveal Novel Insights in the Biocontrol Potential and Growth Promotion by Bacillus subtilis MBI 600 on …
A Samaras, M Nikolaidis, ML Antequera-Gómez, J Cámara-Almirón, ...
Frontiers in Microbiology 11, 600393, 2021
502021
Large-scale genomic analysis reveals recurrent patterns of intertypic recombination in human enteroviruses
M Nikolaidis, K Mimouli, Z Kyriakopoulou, M Tsimpidis, D Tsakogiannis, ...
Virology 526, 72-80, 2019
482019
Evolution and taxonomic distribution of nonribosomal peptide and polyketide synthases
GD Amoutzias, Y Van de Peer, D Mossialos
Future Medicine Ltd 3 (3), 361-370, 2008
482008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20