Παρακολούθηση
Rohan Gandhi
Rohan Gandhi
Purdue University, Carnegie Mellon University, Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic scheduling of network updates
X Jin, HH Liu, R Gandhi, S Kandula, R Mahajan, M Zhang, J Rexford, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 44 (4), 2014
5002014
Duet: Cloud scale load balancing with hardware and software
R Gandhi, HH Liu, YC Hu, G Lu, J Padhye, L Yuan, M Zhang
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 44 (4), 27-38, 2014
2482014
{PIKACHU}: How to Rebalance Load in Optimizing {MapReduce} On Heterogeneous Clusters
R Gandhi, D Xie, YC Hu
2013 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 13), 61-66, 2013
632013
Fast rendezvous for multiple clients for cognitive radios using coordinated channel hopping
R Gandhi, CC Wang, YC Hu
2012 9th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2012
572012
Rubik: Unlocking the power of locality and end-point flexibility in cloud scale load balancing
R Gandhi, YC Hu, C Koh, HH Liu, M Zhang
2015 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 15), 473-485, 2015
392015
Yoda: A highly available layer-7 load balancer
R Gandhi, YC Hu, M Zhang
Proceedings of the Eleventh European Conference on Computer Systems, 1-16, 2016
362016
Emulating packet flows to assess network links for SD-WAN
R Gandhi, A Nigam, S Shah, PB Godfrey, AP Pande, G Ghosh, P Jain, ...
US Patent 11,929,903, 2024
282024
Emulating packet flows to assess network links for SD-WAN
R Gandhi, A Nigam, S Shah, PB Godfrey, AP Pande, G Ghosh, P Jain, ...
US Patent 11,601,356, 2023
282023
A scalable VPN gateway for multi-tenant cloud services
MT Arashloo, P Shirshov, R Gandhi, G Lu, L Yuan, J Rexford
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 48 (1), 49-55, 2018
212018
Mercury: Bringing efficiency to key-value stores
R Gandhi, A Gupta, A Povzner, W Belluomini, T Kaldewey
Proceedings of the 6th International Systems and Storage Conference, 1-6, 2013
212013
Load balancing in distributed computing systems
R Gandhi, S Raindel, D Firestone, J Padhye, L Yuan
US Patent 10,652,320, 2020
142020
Catalyst: Unlocking the power of choice to speed up network updates
R Gandhi, O Rottenstreich, X Jin
Proceedings of the 13th International Conference on emerging Networking …, 2017
142017
Switch-based Load Balancer
M Zhang, R Gandhi, L Yuan, DA Maltz, C Guo, H Wu
US Patent App. 14/221,056, 2015
142015
Graviton: Twisting Space and Time to Speed-up {CoFlows}
A Jajoo, R Gandhi, YC Hu
8th USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 16), 2016
112016
Saath: Speeding up coflows by exploiting the spatial dimension
A Jajoo, R Gandhi, YC Hu, CK Koh
Proceedings of the 13th International Conference on Emerging Networking …, 2017
102017
Finding stragglers in hadoop
R Gandhi, A Sabne
Tech. Report, 2011
92011
The impact of inter-layer network coding on the relative performance of MRC/MDC WiFi media delivery
R Gandhi, M Yang, D Koutsonikolas, YC Hu, M Comer, A Mohamed, ...
Proceedings of the 21st international workshop on Network and operating …, 2011
82011
ALLEVIATING FLOW CONGESTION AT FORWARDING ELEMENTS
R Gandhi, A Nigam
US Patent 11,533,265, 2022
22022
Alleviating Flow Congestion At Forwarding Elements
R Gandhi, A Nigam
US Patent App. 17/016,475, 2022
22022
Generating network flow profiles for computing entities
R Gandhi, A Nigam, M Singhal
US Patent App. 17/452,936, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20